Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
2016-11-07. Patvirtinta nauja nusikalstamumo statistikos skaičiavimo tvarka

crime_3Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kurios nustato naują nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Dar 2012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Ikiteisminio tyrimo organizavimas“, pateikė rekomendacijas patikslinti ikiteisminių tyrimų apskaitos tvarką taip, kad būtų užtikrintas ikiteisminių tyrimų apskaitos patikimumas ir būtų apskaitomi duomenys, leidžiantys įvertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo terminų.  Siekiant užtikrinti tikslesnę ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų apskaitą, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apie ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų tvarkymą ir šių duomenų pagrindu rengiamos nusikalstamumo statistikos rengimą, ir teikti pasiūlymus dėl minėtų  teisės aktų tobulinimo. Tarpžinybinė darbo grupė pasiūlė keisti nusikalstamumo statistinių rodiklių formavimo tvarką, parengti naujas nusikalstamumo statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų parengta patikimesnė ir tikslesnė nusikalstamumo statistika šalyje, ir nustatyti bendrus duomenų tvarkymo principus siekiant gauti reikalingus duomenis automatiniu būdu iš tuo metu kuriamos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos.

2016-10-14. Paskelbtas konkursas išsinuomoti telekomunikacinės įrangos talpinimo vietas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskelbė konkursą išsinuomoti telekomunikacinės įrangos talpinimo vietas.

Nuomos pirkimo sąlygos patalpintos: Valstybės žinių leidinio „Informaciniai pranešimai“ priede, skelbimo Nr. 080.

Pranešimas paskelbtas 2016-10-14.

2016-02-05. Sukurta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS)

arsisInformatikos ir ryšių departamentas sėkmingai įgyvendino 2014-2015 m. valstybės investicijų projektą „Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) įdiegimas“.

Vadovaujantis Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796, nuostatomis, buvo sukurta ir įdiegta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS), kurios pagalba galima vykdyti nuolatinę, išsamią, visaapimančią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties teisės aktų nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną.

Ši sistema sukurta kaip įrankis Vidaus reikalų ministerijai informacinių technologijų priemonėmis vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 str. 4 d. ir 43¹ str. 1 d. nustatytas funkcijas: organizuoti informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą; rinkti ir analizuoti informaciją apie institucijų valdomų valstybės informacinių išteklių saugą ir tam naudojamas lėšas; atlikti saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, vykdyti valstybės informacinių išteklių atitikties Vyriausybės nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną ir remiantis objektyviais duomenimis formuoti politiką valstybės informacinių išteklių saugos srityje.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas