Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
2016-02-05. Sukurta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS)

arsisInformatikos ir ryšių departamentas sėkmingai įgyvendino 2014-2015 m. valstybės investicijų projektą „Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) įdiegimas“.

Vadovaujantis Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796, nuostatomis, buvo sukurta ir įdiegta Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS), kurios pagalba galima vykdyti nuolatinę, išsamią, visaapimančią ir efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties teisės aktų nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną.

Ši sistema sukurta kaip įrankis Vidaus reikalų ministerijai informacinių technologijų priemonėmis vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 5 str. 4 d. ir 43¹ str. 1 d. nustatytas funkcijas: organizuoti informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą; rinkti ir analizuoti informaciją apie institucijų valdomų valstybės informacinių išteklių saugą ir tam naudojamas lėšas; atlikti saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, vykdyti valstybės informacinių išteklių atitikties Vyriausybės nustatytiems elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną ir remiantis objektyviais duomenimis formuoti politiką valstybės informacinių išteklių saugos srityje.

2015-12-10. Svarbi informacija elektroninio parašo naudotojams

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 770 „Dėl biudžetinės įstaigos Gyventojų registro tarnybos likvidavimo“ 1 punktą, Gyventojų registro tarnyba yra likviduojama, nutraukiant jos veiklą nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Gyventojų registro tarnybos vykdomą sertifikavimo veiklą nuo 2016 m. sausio 1 d. perima Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras). Nuo 2016 m. sausio 1 d. į asmens tapatybės korteles ir valstybės tarnautojo pažymėjimus bus įrašomi ne Gyventojų registro tarnybos, o Asmens dokumentų išrašymo centro sertifikatai. elektroninis-parasas

Planuojama, kad Gyventojų registro tarnybos sudarytų sertifikatų galiojimo statuso informacija po 2016 m. sausio 1 d. bus teikiama naudojant tik OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol, toliau – OCSP) protokolą, pasirašant atsakymus į sertifikatų galiojimo statuso užklausas Asmens dokumentų išrašymo centro kriptografiniais raktais ir tvirtinant Asmens dokumentų išrašymo centro OCSP sertifikatais.

2015-11-13. Informatikos ir ryšių departamente lankėsi Jungtinės Karalystės atstovai

DSC_9278

2015 m. lapkričio 11 d. Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lankėsi Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos (Association of Chief Police Officers – ACPO) atstovai: Andrew Linton – projekto „Criminal Records Analysis to Support the European Pact on International Drug Trafficking“ (EPDT Projektas) priežiūros pareigūnas – ir Joanna Jackson  – EPDT Projekto duomenų analitikė. Susitikimo metu buvo pristatytos šiuo metu vykdomos EPDT Projekto veiklos ir atlikti darbai. Jungtinės Karalystės atstovai dėkojo Informatikos ir ryšių departamentui už visokeriopą pagalbą vykdant Projektą ir teikiant statistinius duomenis apie Lietuvos Respublikoje nuteistus asmenis už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXVII skyrius), taip pat apie pranešimus, gautus per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių dėl Lietuvos Respublikos piliečių, teistų tose šalyse. Jungtinės Karalystės atstovai pažymėjo, kad Informatikos ir ryšių departamento teikiami statistiniai duomenys, lyginant su kitų valstybių narių teikiamais duomenimis, yra išsamiausi ir labiausiai atitinkantys EPDT Projekto reikalavimus tokių duomenų kokybei.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas