Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
Informatikos ir ryšių departamente lankėsi Jungtinės Karalystės atstovai

DSC_9278

2015 m. lapkričio 11 d. Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos lankėsi Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos (Association of Chief Police Officers – ACPO) atstovai: Andrew Linton – projekto „Criminal Records Analysis to Support the European Pact on International Drug Trafficking“ (EPDT Projektas) priežiūros pareigūnas – ir Joanna Jackson  – EPDT Projekto duomenų analitikė. Susitikimo metu buvo pristatytos šiuo metu vykdomos EPDT Projekto veiklos ir atlikti darbai. Jungtinės Karalystės atstovai dėkojo Informatikos ir ryšių departamentui už visokeriopą pagalbą vykdant Projektą ir teikiant statistinius duomenis apie Lietuvos Respublikoje nuteistus asmenis už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXVII skyrius), taip pat apie pranešimus, gautus per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių dėl Lietuvos Respublikos piliečių, teistų tose šalyse. Jungtinės Karalystės atstovai pažymėjo, kad Informatikos ir ryšių departamento teikiami statistiniai duomenys, lyginant su kitų valstybių narių teikiamais duomenimis, yra išsamiausi ir labiausiai atitinkantys EPDT Projekto reikalavimus tokių duomenų kokybei.

Pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų registras

atprNuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų registro įstatymui, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571, 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 3025, 3028, 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2572 straipsniu įstatymui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 14, 26, 105, 106, 107, 113 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymui pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų registras (ATPR). Pagrindinė registro paskirtis – vienoje vietoje registruoti ir kaupti visus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus ir užtikrinti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos vykdymą. Visa nuo registro veiklos pradžios registre užfiksuota informacija apie konkrečiam asmeniui surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir paskirtas baudas už administracinius teisės pažeidimus bus prieinama atsakingoms valstybės institucijoms, nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas, o asmenys, padarę administracinius teisės pažeidimus, galės pasinaudoti naujai sukurtomis elektroninėmis paslaugomis, skirtomis greitai ir patogiai apmokėti paskirtas baudas. Tuo tikslu registras integruotas su Mokesčių apskaitos informacine sistema (MAIS) ir Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema (ESKIS).

2014-10-02. EFEN projekto baigiamoji konferencija

2014 m. rugsėjo 23-24 d. Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Romas Kivaras dalyvavo projekto „ECRIS pirštų atspaudų keitimosi tinklas“ („ECRIS Fingerprint Exchange Network“) (toliau – EFEN projektas) baigiamojoje konferencijoje Romoje (Italijos Respublika).

Konferencijoje dalyvavo 21 Europos Sąjungos valstybės narės delegacija, Europos Komisijos, Interpolo, Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (EUROJUST) ir Europos teisininkų mokymo tinklo (European Judicial Training Network) atstovai. Konferencijai pirmininkavo Jungtinės Karalystės West Mercia policijos vyriausiasis konsteblis David Shaw, kuris vadovauja Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos Konfliktų valdymo agentūrai, taip pat yra atsakingas už nacionalinės pirštų atspaudų sistemos plėtrą.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS

Vidaus reikalų ministerija

Išorės sienų fondas

Europos socialinis fondas

Euras Lietuvoje