Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
Pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų registras

atprNuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų registro įstatymui, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 2571, 260, 272, 288, 292, 294, 299, 302, 3025, 3028, 306, 308, 309, 312, 313, 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2572 straipsniu įstatymui, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 14, 26, 105, 106, 107, 113 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymui pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų registras (ATPR). Pagrindinė registro paskirtis – vienoje vietoje registruoti ir kaupti visus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka užfiksuotus administracinius teisės pažeidimus ir užtikrinti administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos vykdymą. Visa nuo registro veiklos pradžios registre užfiksuota informacija apie konkrečiam asmeniui surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir paskirtas baudas už administracinius teisės pažeidimus bus prieinama atsakingoms valstybės institucijoms, nagrinėjančioms administracinių teisės pažeidimų bylas, o asmenys, padarę administracinius teisės pažeidimus, galės pasinaudoti naujai sukurtomis elektroninėmis paslaugomis, skirtomis greitai ir patogiai apmokėti paskirtas baudas. Tuo tikslu registras integruotas su Mokesčių apskaitos informacine sistema (MAIS) ir Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema (ESKIS).

2014-10-02. EFEN projekto baigiamoji konferencija

2014 m. rugsėjo 23-24 d. Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Romas Kivaras dalyvavo projekto „ECRIS pirštų atspaudų keitimosi tinklas“ („ECRIS Fingerprint Exchange Network“) (toliau – EFEN projektas) baigiamojoje konferencijoje Romoje (Italijos Respublika).

Konferencijoje dalyvavo 21 Europos Sąjungos valstybės narės delegacija, Europos Komisijos, Interpolo, Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (EUROJUST) ir Europos teisininkų mokymo tinklo (European Judicial Training Network) atstovai. Konferencijai pirmininkavo Jungtinės Karalystės West Mercia policijos vyriausiasis konsteblis David Shaw, kuris vadovauja Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos Konfliktų valdymo agentūrai, taip pat yra atsakingas už nacionalinės pirštų atspaudų sistemos plėtrą.

2014-09-22. VRM siūlo duomenis apie administracinius teisės pažeidimus kaupti vieningame registre

Vidaus reikalų ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo siekiama reorganizuoti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žinybinį registrą, pertvarkant jį į Administracinių teisės pažeidimų (ATP) registrą.

„Sukūrus vieningą Administracinių teisės pažeidimų registrą valstybės mastu į vieną visumą bus sujungta įvairių institucijų kaupiama ir tvarkoma informacija, susijusi su administraciniais teisės pažeidimais, o šių duomenų administravimas bus perkeltas į elektroninę erdvę“, – teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

ĮKNR - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras
(Teistumo/neteistumo) pažymos


Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (GYVENTOJAMS)

Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (GYVENTOJAMS)

Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (VERSLUI)

Teistumo pažymų rengimo eiga (GYVENTOJAMS / VERSLUI)

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ATPR

Vidaus reikalų ministerija

Išorės sienų fondas

Europos socialinis fondas

Euras Lietuvoje