Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
2017-01-06. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Administracinių nusižengimų registras

ANR3_1Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) pakeitė daugiau kaip 30 metų galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, o Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymas nustatė Administracinių nusižengimų registro (ANR) sukūrimą vietoj anksčiau naudojamo Administracinių teisės pažeidimų registro. Pagrindinė registro paskirtis pakeista taip, kad atitiktų Administracinių nusižengimų kodekso nustatytą teisinį reguliavimą – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtinusi Administracinių nusižengimų registro nuostatus, nustatė, kad ANR turi būti registruojami visi ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai ir registras skirtas užtikrinti administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą. Nuo šiol registro objektai yra ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai, tačiau registro objektais taip pat laikomi ir administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki ANK įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, todėl Administracinių teisės pažeidimų registro duomenys dabar saugomi ANR.

2016-11-07. Patvirtinta nauja nusikalstamumo statistikos skaičiavimo tvarka

crime_3Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kurios nustato naują nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Dar 2012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Ikiteisminio tyrimo organizavimas“, pateikė rekomendacijas patikslinti ikiteisminių tyrimų apskaitos tvarką taip, kad būtų užtikrintas ikiteisminių tyrimų apskaitos patikimumas ir būtų apskaitomi duomenys, leidžiantys įvertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo terminų.  Siekiant užtikrinti tikslesnę ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų apskaitą, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apie ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų tvarkymą ir šių duomenų pagrindu rengiamos nusikalstamumo statistikos rengimą, ir teikti pasiūlymus dėl minėtų  teisės aktų tobulinimo. Tarpžinybinė darbo grupė pasiūlė keisti nusikalstamumo statistinių rodiklių formavimo tvarką, parengti naujas nusikalstamumo statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų parengta patikimesnė ir tikslesnė nusikalstamumo statistika šalyje, ir nustatyti bendrus duomenų tvarkymo principus siekiant gauti reikalingus duomenis automatiniu būdu iš tuo metu kuriamos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos.

2016-10-14. Paskelbtas konkursas išsinuomoti telekomunikacinės įrangos talpinimo vietas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paskelbė konkursą išsinuomoti telekomunikacinės įrangos talpinimo vietas.

Nuomos pirkimo sąlygos patalpintos: Valstybės žinių leidinio „Informaciniai pranešimai“ priede, skelbimo Nr. 080.

Pranešimas paskelbtas 2016-10-14.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Europos socialinis fondas