Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Atlyginimo dydžiai už pažymos išdavimą (Finansų įstaigos ir draudimo įmonėms)

Registro pažymos išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą:
     -pažymų išdavimas per 10 darbo dienų – 2,90 Eur;
     -skubos tvarka per 1 darbo dieną – 4,34 Eur;

Registro pažymos teikimas registruotu paštu (Registro pažyma ar išrašas parengiami per žemiau nurodytą terminą, neįskaitant siuntimo paštu termino):

Lietuvos Respublikoje:
     -pažymų teikimas per 10 darbo dienų – 4,14 Eur;
     -skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,58 Eur;

     Pastaba: Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 3,48 euro(pirmas egz. – 2,90 euro ir du egz. – po 0,29 euro).

     Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją