Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Atlyginimo dydžiai už pažymos išdavimą? (Viešieji pirkimai)

1. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą:

-pažymų išdavimas per 10 darbo dienų – 10,44 Eur;
-skubos tvarka per 1 darbo dieną – 15,63 Eur;

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro.

2. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, pasirašytos elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu):
-pažymų teikimas per 10 darbo dienų – 9,57 Eur;
-skubos tvarka per 1 darbo dieną – 14,34 Eur;

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos teikimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3.19 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 4.78 euro. Pvz. Jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos teikimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6.38 euro.

3. Registro pažymos apie vieną juridinį asmenį, vieną juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį, turintį teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir vieną buhalterį ar kitą asmenį, turintį teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus teikimas registruotu paštu:

-pažymų teikimas per 10 darbo dienų – 11,68 Eur;
-skubos tvarka per 1 darbo dieną – 16,87 Eur;
Europos Sąjungos valstybėse narėse:
-pažymų teikimas per 10 darbo dienų – 13,88 Eur;
-skubos tvarka per 1 darbo dieną – 19,07 Eur;
Kitose valstybėse:
-pažymų teikimas per 10 darbo dienų – 13,31 Eur;
-skubos tvarka per 1 darbo dieną – 18,50 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pažymoje prašoma nurodyti daugiau (ar mažiau) ūkinės bendrijos tikrųjų narių, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterių ar kitų asmenų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens dokumentus, atlyginimo dydis už pažymos išdavimą atitinkamai didinamas (arba mažinamas): per 10 darbo dienų – 3,48 euro, skubos tvarka per 1 darbo dieną – 5,21 euro. Pvz. Jeigu pažyma teikiama registruotu paštu Lietuvos Respublikoje ir jeigu juridinio asmens vadovas atlieka ir buhalterio funkcijas, už pažymos išdavimą per 10 darbo dienų į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą reikėtų sumokėti 6,96 euro + 1,24 euro registruoto pašto išlaidos, viso 8,20 euro.

Atlyginimo už Registro pažymos antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 11,02 euro(pirmas egz. – 10,44 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos išduodamos skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją