Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą. (Gyventojams)

Registro pažymos ar išrašo išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą:

- pažymų ar išrašų išdavimas per 10 darbo dienų – 4,34 Eur;

- skubos tvarka per 1 darbo dieną – 6,52 Eur.

Registro pažymos ar išrašo, pasirašytų elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu):

- pažymų ar išrašų išdavimas per 10 darbo dienų – 4,05 Eur;

- skubos tvarka per 1 darbo dieną – 6,08 Eur.;

Registro pažymos ar išrašo teikimas registruotu paštu:

Lietuvos Respublikoje:

- pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 5,58 Eur;

- skubos tvarka per 1 darbo dieną – 7,76 Eur;

Europos Sąjungos valstybėse narėse:

- pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 7,78 Eur;

- skubos tvarka per 1 darbo dieną – 9,96 Eur;

Registro pažymos ar išrašo išdavimas kitose valstybėse:

- pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 7,21 Eur;

- skubos tvarka per 1 darbo dieną – 9,39 Eur.

Pastaba:

Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

Registro pažymos ar išrašai skubos tvarka neišduodami, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas, jeigu rengimo metu reikia patikslinti ar papildyti Registro duomenis.

Informuojame, kad Registro išrašas apie Registre tvarkomus duomenis vieną kartą per kalendorinius metus teikiamas neatlygintinai.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją