Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Informacijos teikimas savivaldybių vykdomosioms institucijoms

Vadovaujantis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 6, 7.1.4 ir 11 punktais, pagal rašytinius savivaldybių vykdomųjų institucijų prašymus departamentas teikia šioms institucijoms informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą (toliau – Informacija).

Savivaldybių vykdomųjų institucijų rašytiniai prašymai dėl Informacijos teikimo pateikiami:

  • elektroninio pašto adresu ird@vrm.lt;
  • faksu (8 5) 271 8921;
  • per Elektroninių paslaugų portalą (dėl šio duomenų teikimo savivaldybės yra sudariusios su departamentu duomenų teikimo sutartis).

Rašytiniuose prašymuose savivaldybių vykdomosios institucijos privalo nurodyti:

  • įmonės, kuriai ketinama išduoti licenciją, pavadinimą ir kodą;
  • įmonės vadovo ar kitų asmenų, apie kuriuos norima gauti Informaciją dėl licencijos išdavimo, vardus, pavardes ir asmens kodus arba gimimo datas, jei asmenys neturi asmens kodų.

Minėtus duomenis pagal Taisyklių 23.1 punktą savivaldybių vykdomosioms institucijoms turi pateikti įmonės paraiškoje išduoti mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licenciją.

Pažymime, kad departamentas savivaldybių vykdomosioms institucijoms teiks Informaciją tik apie tuos fizinius ir juridinius asmenis, kurie bus nurodyti savivaldybių vykdomosios institucijos rašytiniame prašyme.

Pagal Taisyklių 51 punktą Informatikos ir ryšių departamentas informacijos neteikia.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją