Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Juridinių asmenų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūroje, dėmesiui!

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2015 m. birželio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies pakeitimai.

Juridinis asmuo, dalyvaujantis viešųjų pirkimų procedūroje kaip pakankamą įrodymą kad nėra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3 ir 7 punktuose nustatytų aplinkybių, perkančiajai organizacijai pateikia Informatikos ir ryšių departamento išduodamą pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje Pažymoje pateikiami duomenys apie patį juridinį asmenį ir apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus.

Pažymos, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų aplinkybių išduodamos tik fiziniams asmenims – juridinio asmens dalyviams, turintiems balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Pažymos juridiniams asmenims – juridinio asmens dalyviams, turintiems balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neišduodamos, kadangi Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (209 str.) nenumato baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą juridiniam asmeniui ir tokie duomenys nėra tvarkomi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jeigu Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie juridinio asmens vadovą arba jie netikslūs (nepakanka duomenų asmeniui identifikuoti), pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje, nebus rengiama.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją