Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą? (Juridiniai asmenys)

     Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas atsiimti Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, pateikia galiojantį asmens tapatybę ir įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

     Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, užsakęs Registro pažymą ar Registro išrašą elektroniniu būdu, Registro pažymą ar Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, gali gauti elektroniniu būdu adresu: http://www.ird.lt arba pasinaudojęs Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: https://www.evaldzia.lt arba https://www.epaslaugos.lt.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją