Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kaip užpildyti nustatytos formos prašymą dėl pažymos išdavimo? (Viešieji pirkimai)

     Prašyme nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, Registro pažymos gavimo teisinis pagrindas, Registro duomenų pateikimo forma (Registro pažyma ), Registro pažymos gavimo tikslas, Registro pažymos gavimo būdas(registruotu paštu, atsiimant juridinio asmens atstovo asmeniškai arba gaunant Registro pažymą elektroniniu būdu, pasirašytą elektroniniu parašu), pageidaujamas Registro pažymos egzempliorių kiekis. Prašyme nurodomi ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalterio (buhalterių), ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data) ir pateikiamas rašytinis juridinio asmens vadovo bei nurodytų asmenų sutikimas dėl jų duomenų teikimo iš Registro. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ar kitas įgaliotas asmuo. Prašymas patvirtinamas įmonės spaudu.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją