Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti? (Gyventojams)

Pareiškėjas ar jo atstovas kreipdamasis tiesiogiai pateikia:
     -nustatytos formos prašymą išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
     -galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ar jo kopija, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas);
     -atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą ((jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka);
     -atstovavimą liudijantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas).

Siunčiant prašymą paštu,per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamas:
     -nustatytos formos prašymas išduoti Registro pažymą ar išrašą (prašymo formos pavyzdys);
     -galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija, patvirtinta notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka;
     -atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka) ar jo kopija;
     -galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopijas, patvirtintas notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi pareiškėjo atstovas);

     Registro pažymą ar išrašą užsakyti elektroniniu būdu internetu gali pareiškėjai, elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemos naudotojai, atlikę asmens tapatybės nustatymo procedūrą (identifikavimą) šioje sistemoje. Užsisakyti Registro pažymą ar išrašą galima per elektroninių paslaugų portale adresu

https://iktazr.vrm.lt/iktazr-epp-frontend/OpenPage?page=gyventojams pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Registro pažymos ar išrašo užsakymas“. Taip pat Registro pažymą ar išrašą galima užsisakyti ir pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais: http://www.evaldzia.lt arba http://www.epaslaugos.lt.

      Registro pažyma ar Registro išrašas pradedamas rengti, kai pareiškėjas sumoka Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 (Žin., 2012, Nr. 70-3601), nustatytą atlyginimo dydį.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją