Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti? (Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms)

Finansų įstaigos ar draudimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo kreipdamasis tiesiogiai pateikia:
     -nustatytos formos paklausimą išduoti Registro pažymą (paklausimo formos pavyzdys);
     -finansinių įsipareigojimų sutarties kopiją arba dokumentą, patvirtinantį prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopiją;
     -galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);
     -atlyginimo už Registro pažymą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;
     -įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (papildomai pateikia, jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo).

Siunčiant prašymą paštu, per pasiuntinį ar faksu pateikiamas:
     -nustatytos formos paklausimas (paklausimo formos pavyzdys);
     -finansinių įsipareigojimų sutarties kopija arba dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą regreso tvarka, ar jo kopija;
     -atlyginimo už Registro pažymą ar išrašą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.

Finansų įstaigoms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris pagal sudarytą sutartį nevykdo finansinių įsipareigojimų įstaigai, buvimo vietą.

Draudimo įmonėms Registro duomenys teikiami tik tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris regreso tvarka privalo įvykdyti prievolę, buvimo vietą.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją