Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kur kreiptis asmeniui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo? (Gyventojams)

     Prašymas dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiamas:

     -tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį Vilniuje, Šventaragio g. 2;

     -paštu ar per pasiuntinį (Informatikos ir ryšių departamentui adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius);

     -elektroniniu būdu (internetu) adresu per elektroninių paslaugų portalą adresu https://iktazr.vrm.lt/iktazr-epp-frontend/OpenPage?page=gyventojams arba pasinaudojus Elektroninės valdžios portalo siūlomomis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis adresais http://www.evaldzia.lt arba http://www.epaslaugos.lt ;

     -Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje (Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje).

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją