Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Kur kreiptis dėl prieigos prie Portalo? (Institucijoms)

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms
prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisės suteikimas, norint pasinaudoti elektroninių paslaugų portalo teikiamomis paslaugomis

Valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teisė, norint pasinaudoti elektroninio portalo teikiamomis paslaugomis, suteikiama:

  1. Sudarius Asmens duomenų teikimo sutartis;
  2. Pateikus prašymą įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju ir pasižadėjimą laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų, vadovaujantis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1V-165, nustatyta tvarka spausti čia…

Pavyzdinė asmens duomenų teikimo sutartis spausti čia…

Sutarties priedas spausti čia…

Prašymo įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju suteikti / pakeisti naudotojo prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teises formos pavyzdys spausti čia…

Pasižadėjimo laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų formos pavyzdys spausti čia…

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos teisės suteikimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, suteikia prašyme nurodytam Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, prisijungimo prie VRIS CDB duomenis (prisijungimo vardą ir laikiną slaptažodį), prieigos prie VRIS CDB teises, registruoja jį VRIS CDB naudotojų administravimo posistemėje ir prisijungimo duomenis perduoda asmeniškai arba išsiunčia registruotu paštu VRIS CDB naudotojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. VRIS CDB naudotojas laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas identifikavimo kodas ir jo duomenys įrašomi į VRIS CDB naudotojų administravimo posistemę.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją