Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
 
  Turinys  
   
     
  Paieška  
 


 
     
  2014-05-20. Atnaujinamos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos naudotojų darbo vietos  
 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimo“ projektą (toliau – projektas).
Projekto metu bus plėtojamas nacionalinių registrų ir informacinių sistemų, susijusių su Nacionaline Šengeno informacine sistema, funkcionalumas, atlikti ir įvertinti registrų ir informacinių sistemų programinės įrangos bandymai, atnaujinta Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos sisteminė programinė įranga ir techninė įranga būtina sistemų patikimumui užtikrinti.

 
     
  2014-05-12. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija sėkmingai įdiegė informacijos saugumo priemones  
 

2013-2014 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K „Informacinių technologijų sauga“, vykdė projektą „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“, finansuojamą ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. 

 
     
  2014-04-28. Informatikos ir ryšių departamento 20-osios įkūrimo metinės  
 

Didelė departamento šventė – tinkamas metas prisiminti savo ištakas. Visi mes: pradedant specialistais ir baigiant vadovais, ne tik naudojamės informacijos ir ryšių technologijomis (IRT), bet visus 20 gyvavimo metų dirbame su jomis. Departamento specialistų dėka buvo žengti pirmieji žingsniai įtvirtinant Lietuvos valstybingumą: čia buvo pradėti spausdinti pirmieji nepriklausomos Lietuvos pasai, pradėti kaupti Lietuvos Respublikos gyventojų asmens duomenys, pagal departamento specialistų sukurtą algoritmą jiems buvo suteikiamas asmens kodas. Departamentui buvo suteikta reta galimybė keisti ir daryti įtaką žmonių gerovei, suteikti jiems laisvės pojūtį: departamentui sėkmingai įgyvendinus uždavinį prisijungti prie Šengeno informacinės sistemos, Lietuva tapo Šengeno erdvės valstybe, mūsų piliečiai pradėjo laisvai keliauti Europos Sąjungos valstybėse – be pasų kontrolės prie ES vidinių sienų. Departamente nuolat diegiamos IRT inovacijos: įdiegta asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir elektroninio parašo sertifikatų sudarymo įranga, skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio sistema, čia praktiškai taikomos biometrinės, geografinių informacinių sistemų technologijos. Turėdami didelę patirtį ir potencialą kurti ir dalyvauti viešojo sektoriaus technologinių inovacijų diegime, kartu su kitais siekiame saugios ir tvarios visuomenės tikslo, viešojo sektoriaus ir vartotojo sinergijos, technologinio elektroninės erdvės saugumo. Visiems departamento darbuotojams linkiu produktyvaus ir kūrybingo darbo, naujų idėjų ir siekių, įkvėpimo, entuziazmo ir energijos jiems pasiekti. 

 

 
     
Puslapis 1 iš 19 1 2 3 4 > >>
  ĮKNR paslaugos  
  ĮKNR - Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras
(Teistumo/neteistumo) pažymos


Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (GYVENTOJAMS)

Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (GYVENTOJAMS)

Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymas (VERSLUI)

Teistumo pažymų rengimo eiga (GYVENTOJAMS / VERSLUI)

 
     
  NVŽR e-paslaugos  
 
NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

 
     
  IAŽR e-paslaugos  
 

Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

 
     
  Vidaus reikalų ministerija  
 
Vidaus reikalų ministerija
 
     
  Išorės sienų fondas  
 
Išorės sienų fondas
 
     
  Europos socialinis fondas  
 
Europos socialinis fondas
 
     
  Euras Lietuvoje  
 
Euras Lietuvoje
 
     
  Naudokitės e.parašu  
 
Naudokitės e.parašu
 
     
   
  Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance