Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
NVŽR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 

Ataskaitos > Nusikalstamumo ir ikiteisminių tyrimų statistika
Pasirinkite filtro kriterijus:

Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles (toliau – Taisyklės), kurios nustato naują Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau – Registras) duomenų pagrindu rengiamų nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Statistinis rodiklis „Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius“ apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotas nusikalstamas veikas, vadovaujantis Taisyklių 6.1 papunkčiu, ataskaitose skaičiuojamas pagal ikiteisminio tyrimo dėl padarytų nusikalstamų veikų pradėjimo datą. Pagal anksčiau galiojusią statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką duomenys apie užregistruotas nusikalstamas veikas ataskaitose buvo skaičiuojami pagal duomenų apie pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų įrašymo į Registro duomenų bazę datą.

Statistinis rodiklis „Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius“ apie ištirtas nusikalstamas veikas, vadovaujantis Taisyklių 6.4 papunkčiu, ataskaitose skaičiuojamas pagal procesinio sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos priėmimo datą. Pagal anksčiau galiojusią statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką duomenys apie ištirtas nusikalstamas veikas buvo skaičiuojami pagal duomenų apie priimtą procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos įrašymo į Registro duomenų bazę datą.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2016 m. rugsėjo mėn. rengiamos vadovaujantis naujai patvirtintų Taisyklių nuostatomis. Dėl pasikeitusios statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos oficialioji suvestinė statistinė informacija už 2016 m. ataskaitinį laikotarpį nėra lyginama su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Pasiteiravimui:
Danguolė Bikmanaitė tel: 2718393, el. paštas: danguole.bikmanaite@vrm.lt
Liusia Kundrotienė tel: 2718262, el. paštas: liusia.kundrotiene@vrm.lt

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją