Baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimas SEPA formatu

Nuo 2015 m. liepos 1 d. už administracinius teisės pažeidimus paskirtos baudos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurios skelbiamos VMI interneto tinklalapyje www.vmi.lt.

Baudos už administracinius teisės pažeidimus sumokamos atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti:

 • pažeidimo identifikacini kodą (ROIK);
 • įmokos kodą 1001;
 • gavėją – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodas 188659752.

Įgyvendinant 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 260/2012 nuostatas, nuo 2016 m. sausio 1 d. pereinant prie SEPA bendros mokėjimų eurais erdvės, kredito pervedimų ir tiesioginio debeto, esančių Europos ekonominės erdvės šalyse, keičiasi elektroninių mokėjimų taisyklės, praktika ir mokėjimų nurodymų formatai. SEPA mokėjimo nurodymo formos struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke turi būti nurodomas įmokos kodas, o laisvo teksto mokėjimo paskirties laukas nepildomas. Mokant baudas už administracinius teisės pažeidimus, ROIK turi būti nurodomas unikalaus mokėjimo kodo laukelyje (End to End identification).

Bankų mokėjimų ruošinių pavyzdžiai:

AB Swedbank AB SEB bankas Danske Bank AB Šiaulių bankas UAB Medicinos bankas AB Luminor Bank
 Nordea klientams
AB Luminor Bank
 DNB klientams

Baudas už administracinius teisės pažeidimus taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
 • per UAB „EVP“ interneto portalą;
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 • UAB „Mažeikių butų ūkis“;
 • UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;
 • per UAB „Viena Sąskaita“ interneto portalą;
 • UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose.
 • UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

Dokumentai