Susitikimas su Kauno technologijos universiteto atstovais dėl galimo bendradarbiavimo elektroninės informacijos saugos srityje

2012 02 27

Vasario 24 d. vidaus reikalų viceministras Gintaras S. Vyšniauskas ir Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Gintaras Čiurlionis susitiko su Kauno technologijos universiteto (KTU) delegacija. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo klausimai bei bendradarbiavimo galimybės šioje srityje.

KTU delegacijai atstovavo rektorius Petras Baršauskas ir KTU Informacinių technologijų plėtros instituto (ITPI) atstovai – direktorius Rimantas Šeinauskas, Kompiuterių tinklų centro Tinklų valdymo skyriaus vedėjas Marius Urkis ir Kompiuterių tinklų centro Interneto paslaugų skyriaus vedėja Daiva Tamulionienė. Susitikime taip pat dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyriaus ir Informatikos ir ryšių departamento Saugos skyriaus atstovai.

„Kibernetinis saugumas šiuo metu yra ypač svarbi ir dėmesio reikalaujanti sritis – elektroninė erdvė tampa vis labiau pažeidžiama. Reikalinga efektyvi gynybos sistema, kurią sukurti galime tik bendradarbiaudami, sutelkdami bendras už šią sritį atsakingų valstybės institucijų, akademinės bendruomenės atstovų bei ekspertų pajėgas“, – sakė viceministras Gintaras S. Vyšniauskas.

KTU rektorius P. Baršauskas pastebėjo, kad pastaruoju metu valstybės ir mokslo institucijų tarpusavio bendradarbiavimas informacinių technologijų srityje tampa vis aktyvesnis. „Esame pasiruošę bendradarbiauti tiek dalyvaujant bendruose projektuose, tiek teikiant ekspertines konsultacijas, ir stengsimės, kad šis bendradarbiavimas būtų efektyvus“, – sakė P. Baršauskas. Informatikos ir ryšių departamento direktorius G. Čiurlionis svečiams pristatė pagrindines Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011 – 2019 metais programos (Programa) įgyvendinimo kryptis. Pasak G. Čiurlionio, vieni svarbiausių uždavinių šiuo metu yra atlikti valstybės, kritinės infrastruktūros ir viešųjų paslaugų sektorių analizę ir sukurti jų saugos atitikties vertinimo sistemą – tam labai reikalingas ir mokslo institucijų indėlis. Buvo sutarta, kad KTU deleguos savo kompetentingus atstovus į konsultacinę tarybą, kurią numatoma steigti pagal Programą. Ši taryba, apjungsianti valstybės institucijų ir akademinės bendruomenės atstovus, veiks kaip ekspertinė struktūra, greta Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos.

Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas Informatikos ir ryšių departamento parengtas Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) sukūrimo projektas. Šia sistema siekiama sudaryti sąlygas efektyviai valstybės informacinių išteklių saugos kontrolei ir valdymui, pagerinti informacinių technologijų saugos atitikties ir rizikos vertinimų kokybę, sumažinti galimybes kilti elektroninės informacijos saugos incidentams dėl neatitikimo elektroninės informacijos saugos reikalavimams. Vasario 23 d. tarpinstitucinė Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisija pritarė šios sistemos nuostatų projektui bei siūlomam veiklos modeliui, projektas bus įgyvendinamas 2012 - 2013 m.

KTU ITPI atstovai susitikimo metu pristatė pagrindines veiklas, plėtojant Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklą LITNET, kuris yra europinio akademinio tinklo dalis. ITPI direktorius Rimantas Šeinauskas pastebėjo, kad prieš dvi savaites patvirtintoje LITNET tinklo 2012-2016 m. veiklos užtikrinimo ir plėtros programoje „LITNET-3” daug dėmesio skirta kibernetiniam saugumui, taip pat yra numatyta, kaip LITNET prisidės prie Programos įgyvendinimo.

www.vrm.lt