Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pritaria Vidaus reikalų ministro A. Meliano kreipimuisi į STT dėl VRM atlikto valstybinio audito

2012 09 04

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pritaria Vidaus reikalų ministro A. Meliano kreipimuisi į STT įvertinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2012 m. liepos 19 d. valstybinio audito ataskaitą dėl Vidaus reikalų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ir valstybinio audito išvadą dėl jose nurodytų pažeidimų, susijusių su Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkytojo funkcijų perdavimu bei Skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos priežiūros paslaugų įsigijimu bei administravimu.