Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdis

2012 10 08

2012 m. spalio 8 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko naujos sudėties Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo  komisijos  posėdis  (nauja  komisijos  sudėtis  patvirtinta  vidaus reikalų ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1V-513). Posėdžio metu aptarti ankstesnių komisijos nutarimų vykdymo, Elektroninės informacijos saugos konsultacinės tarybos steigimo, Baltijos šalių memorandumo dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje, kibernetinio saugumo žemėlapio kūrimo, nacionalinio CERT-LT veiklos bei kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas vidaus reikalų viceministras G. S. Vyšniauskas pristatė elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) teisinio reglamentavimo problemas, pirmininko pavaduotojas Informatikos  ir  ryšių  departamento  prie  Vidaus  reikalų ministerijos  direktorius  G. Čiurlionis aptarė Lietuvos valstybės institucijų funkcijas valstybės informacinių išteklių valdymo, saugumo ir gynybos srityse bei kibernetinio saugumo žemėlapio kūrimo klausimus, Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Černiauskas supažindino komisijos narius su kenkėjiškų programų aptikimo ir užkardymo metodika. Nutarta, jog koordinavimo komisijos nariai pateiks Vidaus reikalų ministerijai savo institucijų poziciją bei pasiūlymus aktualiais komisijos darbotvarkės klausimais.