Pristatytas patobulintas Nusikalstamų veikų žinybinis registras

2012 12 12

Š. m. gruodžio 11 d. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD) surengė seminarą „Nusikalstamų veikų žinybinis registras – baudžiamojo proceso duomenų kaupimo, analizavimo bei vizualizavimo įrankis“. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Nacionalinės teismų administracijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei kitų Lietuvos ikiteisminio tyrimo įstaigų atstovai.

Informatikos ir ryšių departamento įgyvendintą projektą „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“ seminaro dalyviams pristatė Informatikos ir ryšių departamento direktorius Gintaras Čiurlionis bei Informatikos ir ryšių departamento Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ana Dalinkevičienė.  „Departamentas yra didelės apimties valstybės informacinių sistemų tvarkytojas ir yra atsakingas už tų sistemų tarpusavio integraciją ir jų integraciją su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais. Nusikalstamų veikų žinybinio registro modernizavimas Europiniu lygiu buvo nacionalinis iššūkis, kurį sėkmingai įveikėme“, – seminare kalbėjo IRD direktorius Gintaras Čiurlionis.

Projektą įgyvendinę rangovai – UAB „Alna Software“ projektų vadovas Evaldas Krasauskas bei UAB „Hnit–Baltic“ projektų vadovė Nijolė Lukytė pristatė įdiegtus Nusikalstamų veikų žinybinio registro patobulinimus. „Įgyvendinus projektą registras susietas su Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemos (EULOCS) klasifikatoriumi, pagal kurį ateityje bus rengiama palyginama Europos Sąjungos lygiu nusikalstamumo statistika. IRD interneto svetainėje kartu su skelbiama išsamia nusikalstamų veikų tyrimo statistika, nuo šiol viešai ir neatlygintinai skelbiama ir baudžiamosios teisenos statistinė informacija. Naujais registro patobulinimais galės naudotis tiek visuomenė, tiek teisėsaugos institucijos. Teisėsaugos institucijų pareigūnai registre gali atlikti nusikalstamos veikos paiešką interaktyviuose žemėlapiuose pagal baudžiamosios bylos numerį, laikotarpį, kitus paieškos kriterijus,  interneto naudotojai interneto svetainėje gali atlikti paiešką interaktyviuose žemėlapiuose pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį, laikotarpį ir kitus paieškos kriterijus“, – kalbėjo projekto vadovas Evaldas Krasauskas.

Ypatingo seminaro dalyvių susidomėjimo sulaukė Nijolės Lukytės pristatyti interaktyvūs žemėlapiai, parengti geoinformacinėmis priemonėmis. Projekto metu sukurtuose interaktyviuose žemėlapiuose nuo šiol galima atvaizduoti Nusikalstamų veikų žinybiniame registre sukauptus duomenis bei stebėti jų erdvinį pasiskirstymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Seminaro metu taip pat pristatytos kitos informacinės sistemos, kuriose taip pat yra kaupiami baudžiamojo proceso duomenys. Policijos registruojamų įvykių registro sąveiką su Nusikalstamų veikų žinybiniu registru pristatė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybos Veiklos kontrolės skyriaus vedėja Laima Minderienė, Prokuratūros informacinės sistemos (IPS) sandarą apžvelgė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Zenonas Burokas bei Teismų informacinės sistemos (LITEKO) veikimą pristatė Nacionalinės teismų administracijos Informatikos skyriaus vyriausiasis specialistas Ernestas Braubartas.

Projektų valdymo ypatumus viešajame sektoriuje seminaro dalyviams pristatė UAB „S4ID“ direktorius Jonas Kupinas, UAB „S4ID“ vykdė projekto administravimo ir techninės priežiūros paslaugas.

Seminaro dalyviai aktyviai domėjosi pristatytu projektu bei atidžiai išklausė aktualią informaciją apie Lietuvoje veikiančias informacines sistemas, kaupiančias baudžiamojo proceso duomenis.