Skip to main content
BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Informatikos ir ryšių departamente įgyvendinamas projektas SVVP/2023/191 „Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, I etapas“ užtikrins efektyvų ir patikimą Integruoto sienų valdymo sistemų veikimą

2024 01 11

Integruoto sienų valdymo sistemų - Lietuvos nacionalinių Šengeno informacinės sistemos (N.SIS), Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) ir EURODAC (The European Asylum Dactyloscopy Database) - veikla užtikrinama vadovaujantis Europos sąjungos reglamentais.

Vykdant projektą „Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, I etapas“ bus vykdomi mūsų valstybės įsipareigojimai Europos Sąjungai (ES). Projekto vykdymo metu užtikrinant Integruoto sienų valdymo sistemų nepertraukiamą veiklą ir atliekant šių sistemų techninę priežiūrą bus stiprinama ES išorės sienų apsauga ir užtikrinamas Europos saugumas bei ES reglamentų vykdymas. 2013 m. balandžio 9 d. pradėjo veikti antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS). SIS sudaro centrinė  informacinė sistema (C.SIS) ir kiekvienos Šengeno erdvės valstybės narės nacionalinė  informacinė sistema (N.SIS). Valstybės narės teikia perspėjimus iš susijusių nacionalinių sistemų ir registrų  per N.SIS, kuri yra sujungta su C.SIS. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD) pagal N.SIS nuostatus  paskirtas ir pagal SIS reglamento 2018/1861 7 straipsnį veikia kaip N.SIS tarnyba ir nacionalinis kontaktų centras SIS klausimais. SIS yra plačiausiai naudojama ir didžiausia Europos saugumo ir sienų valdymo informacijos mainų sistema. Kadangi tarp Šengeno šalių Europoje nėra vidaus sienų, SIS atsveria sienų kontrolės būtinybę ir yra ES ir Šengeno asocijuotųjų šalių bendradarbiavimo priemonė sienų, imigracijos, policijos, muitinių ir teisminių institucijų klausimais. Šiuo projektu siekiama tęsti projekto LT/2019/VSF/3.2.1.2 "N.SIS techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 2019-2021 metams" veiklas, užtikrinant nepertraukiamą N.SIS veikimą.

Vykdant Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis finansuojamus projektus LT/2019/VSF/2.4.5.1 „Atvykimo – išvykimo sistemos įgyvendinimas“ ir LT/2020/VSF/2.4.8.1 "Techninės infrastruktūros, reikalingos Atvykimo-išvykimo sistemai įgyvendinti, sukūrimas"  kuriama vieninga Europos skaitmeninė automatizuota Atvykimo-išvykimo sistema (AIS). Sistemoje registruojami trečiųjų šalių piliečių asmeniniai ir biometriniai duomenys bei užsieniečių, kertančių ES valstybių narių išorės sienas, atvykimo, išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys.  AIS reikalinga siekiant gerinti išorės sienų valdymą, užkirsti kelią neteisėtai imigracijai ir palengvinti migracijos srautų valdymą, padėti nustatyti bet kokio asmens, kuris neatitinka arba nebeatitinka leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę, užkirsti kelią teroristiniams nusikaltimams ir kitai sunkiai nusikalstamai veikai, atskleisti ir tirti juos. Vykdant projektą Nr. LT/2019/VSF/ 2.4.5.2 „Atvykimo – išvykimo sistemos veiklos sąnaudos“  įsigyta licencijuota programinė įranga, kuriuos priežiūra bus tęsiama vykdant šį projektą. Siekiant užtikinti nacionalinės sienų infrastruktūros nenutrūkstamą veikimą reikia įsigyti šios licencijuotos programinės įrangos priežiūros paslaugas. Šiuo projektu IRD vykdant AIS aptarnavimą ir palaikymą, bus tęsiamos projekto LT/2019/VSF/2.4.5.2 “Atvykimo–išvykimo sistemos veiklos sąnaudos” veikos.

Vidaus saugumo fondo 2014 – 2020 m. programos lėšomis vykdant projektą Nr. LT/2020/VSF/2.4.6.1 „Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) sukūrimas ir įgyvendinimas“ Valstybės sienos apsaugos tarnyba bendradarbiaudama su IRD iki 2022 m. gruodžio 31 d. užtikrins pilnai veikiančio Lietuvos ETIAS nacionalinio centro sukūrimą ir ETIAS integravimą į nacionalines  informacines sistemas. Atvykstant į Šengeno šalis trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, reikės turėti elektroninį kelionės leidimą. Tai padės supaprastinti asmenų patikrinimus kertant Šengeno šalių išorės sieną ir užtikrinti trečiųjų šalių keliautojų pasienio patikros suderinamumą ir vienodumą Europos mastu. ETIAS padės įgyvendinti Šengeno susitarimo tikslus, susijusius su perspėjimais apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems atsisakyta leisti atvykti ir pasilikti, apie asmenis, ieškomus siekiant juos suimti arba perdavimo ar ekstradicijos tikslais, apie dingusius asmenis, apie asmenis, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui ir apie asmenis dėl atsargių patikrinimų arba konkrečių patikrinimų. Projekto LT/2020/VSF/2.4.6.1 vykdymo metu įsigyta techninė įranga (tarnybinės stotys, tarnybinių stočių talpyklos, duomenų saugyklos, rezervinio domenų saugojimo sistemos) yra įrengta IRD infrastruktūros duomenų centruose (pagrindiniame ir rezerviniame). ETIAS techninės infrastruktūros nenutrūkstam veikimui palaikyti reikalinga įsigyti šios techninės įrangos gamintojo priežiūrą.

EURODAC sistema veikia nuo 2003 m. sausio mėn., o jos tikslas – padėti nustatyti, kuri valstybė narė turėtų būti atsakinga už konkretaus prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (Dublino II reglamentas). Sistemos EURODAC asmens duomenys gali būti naudojami tik siekiant palengvinti Dublino II reglamento taikymą; už asmens duomenų naudojimą kitais tikslais taikomos sankcijos. EURODAC yra centralizuota sistema Europoje, kurioje pateikiami trečiųjų valstybių piliečių, teikiančių prašymus dėl prieglobsčio vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, pirštų atspaudų duomenys. EURODAC sistemą sudaro „eu-LISA“ valdomas centrinis padalinys, kuris skirtas pirštų atspaudams saugoti ir lyginti, ir elektroninių duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir centrinės duomenų bazės sistema. EURODAC duomenų bazėje saugomi tik pseudoniminiai pirštų atspaudų duomenys.

Dėl kylančių piliečių migracijos srautų  ir siekiant stiprinti Europos Sąjungos išorės sienų kontrolę, vidaus saugumą, Šengeno erdvės veikimą bei kovą su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu, turi būti vykdoma reguliari nacionalinių SIS, AIS, ETIAS ir EURODAC sistemų infrastruktūros, techninės ir programinės įrangos priežiūra ir savalaikis sutrikimų šalinimas. AIS, ETIAS sistemas pilnai įdiegus į IRD informacinę infrastruktūrą, IRD turės atlikti šių sistemų tvarkytojo funkcijas, t. y. vykdyti jų priežiūrą ir užtikrinti jų nepertraukiamą veiklą. Šiuo metu vykdoma bandomoji AIS ir ETIAS eksploatacija.

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų, patikimą, nenutrūkstamą Integruotų sienų valdymo sistemų techninės infrastruktūros bei licencijuotos programinės įrangos veikimą, vykdant nuolatinę priežiūrą visai infrastruktūrai, techninei  ir programinei įrangai.

Siekiant projekto tikslo, planuojama:

- vykdyti N.SIS ir susijusių IS techninės ir programinės įrangos sutrikimų  šalinimą;

- vykdyti N.SIS  ir susijusių IS duomenų bazių, aplikacijų, rezervinio duomenų kopijavimo sistemų, duomenų perdavimo SAN ir LAN tinklų įrangos funkcionalumo konfigūravimą ir optimizavimą: detalių techninių reikalavimų funkcionalumo papildomiems pokyčiams rengimą ir derinimą, esamo funkcionalumo pritaikymą papildomiems pokyčiams, naudojamų techninių ir taikomųjų programinių resursų  optimizavimą, diegimą ir bandymus, techninės dokumentacijos rengimą, techninės ir programinės įrangos diegimą ir bandymus;

- vykdyti N.SIS ir susijusių informacinių  sistemų taikomosios programinės įrangos priežiūrą: taikomosios programinės įrangos optimizavimą,  sutrikimų diagnostiką bei šalinimą, programinės įrangos  pakeitimus ta apimtimi, kiek tai būtina suderinamumui su  technine infrastruktūra, kibernetinio saugumo  užtikrinimo  didinimui;

- užtikrinti Integruoto sienų valdymo sistemų nepertraukiamą veiklą vykdant  nuolatinę priežiūrą visai infrastruktūrai, techninei ir programinei įrangai, atlikti techninės ir programinės įrangos savalaikį sutrikimų šalinimą.

Projekto įgyvendinimas užtikrins  nuolatinį Integruotų sienų valdymo sistemų prieinamumą ne mažiau kaip 99 %, šių sistemų techninės įrangos nepertraukiamą darbą bei techninės ir programinės įrangos veikimo sutrikimų pašalinimą.