Prisijungti prie ARSIS

Prašymų užregistruoti ARSIS naudotoją ir suteikti jam prieigą prie ARSIS pateikimas

Prašymo ir pasižadėjimo originalus, pasirašytus įprastu arba elektroniniu parašu valstybės informacinių išteklių (valstybės ar žinybinio registro, valstybės ar kitos informacinės sistemos) valdytojas turi raštu pateikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Rašte prašome nurodyti, kurių valstybės informacinių išteklių duomenis įgaliojamas tvarkyti ir teikti atitinkamas ARSIS naudotojas.

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie ARSIS teisės suteikimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie ARSIS teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, registruoja asmenį ARSIS administravimo posistemėje, suteikia jam prieigos prie ARSIS teises ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pasižadėjimo gavimo. ARSIS naudotojas laikomas įregistruotu, kai jo duomenys įrašomi į ARSIS administravimo posistemę.

ARSIS naudojimo vaizdinė medžiaga

Teisinė informacija

Pagalba ARSIS naudotojams

Dėl ARSIS naudotojų registracijos, ARSIS funkcionalumo ir naudojimo klausimų prašome kreiptis:

Atsakingas darbuotojas / padalinys Telefono nr. El. paštas
Valentinas Kraujalis (8 5) 271 7376
Violeta Križanauskienė (8 5) 271 7245
ITT Pagalbos tarnyba (8 5) 271 7777

*Kreipiantis dėl pastebėtų ARSIS funkcionalumo klaidų el. paštu, prašome nurodyti ARSIS naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų), veiksmus, kurie buvo atlikti, ir prisegti klaidos ekraninį vaizdą.

Dokumentai