Pareigūnų darbo užmokesčio skaičiuoklė priėmus Vidaus tarnybos statuto projektą

Darbo užmokesčio perskaičiavimas dėl minimalių pareiginių algų koeficientų padidinimo ir priedo už laipsnį įtraukimo į pareiginę algą.
Neįtrauktos papildomos 2024 m. valstybės biudžete numatytos lėšos (24 mln. EUR) darbo užmokesčiui padidinti.

1. Pasirinkite įstaigos tipą: 2. Pasirinkite pareigybę: 4. Pasirinkite laipsnį:
              
(skaičius nuo 4,9 iki 19)
 (LK)
(skaičius nuo 0 iki 45)  (S)
 
Pareigybių grupė 
Pareiginės algos koeficientas (PAK) * 
Pareiginė alga (PA), EUR ** 
Priedas už laipsnį (PL), EUR 
Priedas už tarnybos stažą (PS), EUR 
Darbo užmokestis „ant popieriaus“ (DU) EUR 
Galiojantis Vidaus
tarnybos statutas
Naujos redakcijos Vidaus
tarnybos statuto projektas
Darbo užmokesčio pokytis:   EUR

* Jeigu naujas perskaičiuotas pareiginės algos koeficientas yra mažesnis negu Vidaus tarnybos statuto projekto priede nustatytas mažiausias koeficientas atitinkamai pareigybių grupei, pareigūnui nustatomas mažiausias atitinkamai pareigybių grupei nustatytas pareiginės algos koeficientas.

** Naujas perskaičiuotas pareiginės algos koeficientas apvalinamas iki dviejų skaičių po kablelio. Tais atvejais, kai naujas pareiginės algos koeficientas pagal matematikos taisykles apvalinamas į mažesnę pusę ir dėl to apskaičiuota nauja pareiginė alga gaunama mažesnė už dabartinę pareigūno pareiginę algą kartu su priedu už laipsnį, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, pareigūnui nustatoma nauja pareiginė alga, kuri lygi dabartinei pareigūno pareiginei algai kartu su priedu už laipsnį.

Darbo užmokestį atskaičius mokesčius („į rankas“) galite sužinoti įvedę apskaičiuotą darbo užmokestį „ant popieriaus“ čia: skaičiuoklė SODROS puslapyje

Apskaičiuojant pareigūno darbo užmokestį neskaičiuojamos priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Daugiau apie Vidaus tarnybos statuto projektu siūlomus pakeitimus galite rasti čia: D.U.K. dėl Vidaus tarnybos statuto projekto pareigūnams