2017 metai

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1. Padėka 15 Valstybinių švenčių/Jubiliejaus proga
2. Vardinė dovana 1 Jubiliejaus proga