2016 metai

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1. Padėka 6 Jubiliejaus proga
2. Vardinė dovana 4 Jubiliejaus proga