2022 metų I ketvirtis

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų darbuotojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1 Padėka 10 Asmeninių jubiliejų/valstybinių švenčių proga
2. Vienkartinė piniginė išmoka 1 Tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo metu įgyvendinimas