2018 metų I ketv.

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1. Padėka 17 Valstybinių švenčių/Jubiliejaus proga
2. Vardinė dovana 2 Valstybinių švenčių proga
3. Žinybinis ženklas 1 Valstybinių švenčių proga