2019 metų I-II ketvirčiai

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų valstybės tarnautojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1. Padėka 51 Valstybinių švenčių/Jubiliejaus proga
2. Vardinė dovana 1 Valstybinių švenčių/