2021 metų I-III ketvirčiai

Eil. Nr. Skatinimo / apdovanojimo priemonė Paskatintų / apdovanotų darbuotojų skaičius Skatinimo / apdovanojimo priežastis
1 Padėka 31 Asmeninių jubiliejų/valstybinių švenčių proga
2. Vardinė dovana 2 Valstybinių švenčių proga