Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiuoklė

Pareigybės kategorija:
Klasė:  0%
Įstaigos grupė:

Ministerijų, LRV kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes rasite čia (žr. nutarimo aktualią redakciją)

Seimo, Seimo kanceliarijos, Prezidento kanceliarijos, Seimui, Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes rasite čia

Pareigybių grupė arba pareigybė:
Stažas metais:
Ar taikomas NPD? Speciali darbingumo grupė
Iki 2018 metų gruodžio 31 d. Nuo 2019 metų sausio 1 d.
Ar kaupėte pensijai 2%? Pensija:

Daugiau informacijos apie pensijų reformą rasite čia

Iš viso "į rankas": 0 € Iš viso "į rankas": 0 €
Darbo užmokesčio skirtumas "į rankas": 0

Atkreipiame dėmesį, kad į šioje skaičiuoklėje nurodytą darbo užmokestį nėra įtraukti:
1) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą;
2) priemokos už pavadavimą arba papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą.

Jeigu norite, galite išmėginti pilną skaičiuoklės versiją