Valstybės tarnautojo darbo užmokesčio skaičiuoklė

1. Pareigybės kategorija: Koeficientas: 2018 m. bazinis dydis: Pareiginė alga:
2. Klasė: % Klasės priedas: Pareiginė alga su klase: Paskaičiuotas naujas koeficientas:
3. Įstaigos grupė: Ministerijų, LRV kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes rasite čia (žr. nutarimo aktualią redakciją)

Seimo, Seimo kanceliarijos, Prezidento kanceliarijos, Seimui, Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes rasite čia
4. Pareigybių grupė arba pareigybė:
Koeficiento šakutės: Taikomas koeficientas:
 
2019 m. bazinis dydis: Nauja pareiginė alga:
  Iki 2018 metų gruodžio 31 d. Nuo 2019 metų sausio 1 d.
5. Stažas metais: %   Stažo priedas: %   Stažo priedas:
  Iš viso "ant popieriaus": Iš viso "ant popieriaus":
6. Ar taikomas NPD?
Speciali darbingumo grupė
NPD: NPD:
Atskaitymai GPM 15%:    Sodra 3%:    PSD 6%: GPM 20%:    Sodra 19,5%:
7. Pensija Ar kaupėte pensijai 2%? Pensija:
Daugiau informacijos apie pensijų reformą rasite čia
  Iš viso "į rankas": 0 € Iš viso "į rankas": 0 €
  Darbo užmokesčio skirtumas "į rankas": 0

Atkreipiame dėmesį, kad į šioje skaičiuoklėje nurodytą darbo užmokestį nėra įtraukti:
1) apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą;
2) priemokos už pavadavimą arba papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą.

Supaprastinta skaičiuoklės versija