Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2017 m.
Valstybės tarnautojai
Direktorius 1 2251,62
Direktoriaus pavaduotojas 2 2411,28
Skyriaus vedėjas 7 1690,18
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 1456,22
Skyriaus patarėjas 12 1510,38
Vyriausiasis specialistas 42 1004,29
Vyresnysis specialistas 22 862,67
Darbuotojai, dirbantys pagaldarbo sutartis
Sistemų administratorius 4 890,01
Programuotojas 2 584,08
Kompiuterių sistemų specialistas 6 926,50
Raštinės administratorius 2 834,40
Vyriausiasis specialistas 6 758,75
Vyresnysis specialistas 9 704,60
Specialistas 22 632,84