Informatikos ir ryšių departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Valstybės tarnautojų skaičius

2021 m.

 

Valstybės tarnautojų skaičius

2022 m.

I ketvirtis

1.

Direktorius

1

4210

1

4320

2.

Direktoriaus pavaduotojas

2

3771

2

3863

3.

Skyriaus vedėjas

9

2849

9

2985

4.

Skyriaus patarėjas

9

2259

8

2352

5.

Vyriausiasis specialistas

25

1701

25

1793

 

Informatikos ir ryšių departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius

2021 m.

 

Darbuotojų skaičius

2022 m.

I ketvirtis

1.

Materialinių vertybių administratorius

5

1310

5

1326

2.

Raštinės administratorius

5

1145

5

1204

3.

Vyriausiasis specialistas

14

1365

14

1317

4.

Vyresnysis specialistas

18

1173

18

1216

5.

Specialistas

10

1026

8

1043

6.

Programinės įrangos kūrėjas

2

1741

2

1848

7.

Kompiuterių sistemų analitikas

3

1714

3

1576

8.

Kompiuterių sistemų administratorius

7

2402

8

2358

9.

Duomenų bazių administratorius

2

2547

2

2814

10.

Sistemų administratorius

2

1587

-

-

11.

Kompiuterių sistemų inžinierius

3

1292

-

-

12.

Kompiuterių sistemų specialistas

7

1545

8

1558

13.

Tinklo administratorius

4

1812

5

1665

14.

Radijo ryšio inžinierius

4

1588

4

1676

15.

Informacinių     technologijų ir ryšių saugumo specialistas

2

1554

2

1656

16.

Informacinių     technologijų sistemų administratorius

4

1885

8

2010