Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2019 m. I ketvirtis
Valstybės tarnautojai
Direktorius 1 4087,27
Direktoriaus pavaduotojas 2 4024,81
Skyriaus vedėjas 8 2790,77
Skyriaus patarėjas 9 2210,28
Vyriausiasis specialistas 31 1454,59
Vyresnysis specialistas 3 1265,95
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Kompiuterių sistemų administratorius 6 2268,58
Duomenų bazių administratorius 2 2512,21
Sistemų administratorius 4 1307,24
Programinės įrangos kūrėjas 2 1392,65
Kompiuterių sistemų analitikas 2 1214,15
Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1161,54
Kompiuterių sistemų specialistas 7 1222,03
Materialinių vertybių administratorius 3 1218,03
Tinklo administratorius 4 1936,53
Radijo ryšio inžinierius 3 1476,37
Paslaugų administratorius 2 1040,46
Raštinės administratorius 2 1029,69
Vyriausiasis specialistas 10 1089,18
Vyresnysis specialistas 11 1014,22
Specialistas 21 892,75