Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2019 m. I ketvirtis 2019 m. II ketvirtis 2019 m. III ketvirtis
Valstybės tarnautojai
Direktorius 1 4087,27 4084,25 4278,89
Direktoriaus pavaduotojas 2 4024,81 3964,72 3874,35
Skyriaus vedėjas 10 2790,77 2794,65 2859,61
Skyriaus patarėjas 10 2210,28 2211,40 2194,63
Vyriausiasis specialistas 28 1454,59 1512,59 1595,31
Vyresnysis specialistas 3 1265,95 1140,00 1232,73
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Kompiuterių sistemų administratorius 7 2268,58 2354,09 2228,00
Duomenų bazių administratorius 2 2512,21 2621,78 2322,39
Sistemų administratorius 3 1307,24 1363,15 1324,33
Programinės įrangos kūrėjas 2 1392,65 1320,69 1402,71
Kompiuterių sistemų analitikas 2 1214,15 1314,80 1314,80
Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1161,54 1162,89 1295,87
Kompiuterių sistemų specialistas 7 1222,03 1174,05 1176,35
Materialinių vertybių administratorius 4 1218,03 1228,57 1296,63
Tinklo administratorius 4 1936,53 1907,92 1883,17
Radijo ryšio inžinierius 3 1476,37 1532,91 1538,27
Paslaugų administratorius 2 1040,46 1112,03 1128,74
Raštinės administratorius 3 1029,69 1123,25 1050,37
Vyriausiasis specialistas 13 1089,18 1152,28 1184,62
Vyresnysis specialistas 13 1014,22 1099,93 1126,40
Specialistas 18 892,75 865,98 947,40