Skip to main content

Informatikos ir ryšių departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Valstybės tarnautojų skaičius 2022 m. I ketvirtis Valstybės tarnautojų skaičius 2022 m. II ketvirtis
1. Direktorius 1 4320 1 4320
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 3863 2 3881
3. Skyriaus vedėjas 9 2985 8 3055
4. Skyriaus patarėjas 8 2352 8 2381
5. Vyriausiasis specialistas 25 1793 24 1846

 

Informatikos ir ryšių departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)  

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtis Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketvirtis
1. Materialinių vertybių administratorius 5 1326 5 1386
2. Raštinės administratorius 5 1204 5 1276
3. Vyriausiasis specialistas 14 1317 17 1374
4. Vyresnysis specialistas 18 1216 14 1266
5. Specialistas 8 1043 8 1048
6. Programinės įrangos kūrėjas 2 1848 2 1714
7. Kompiuterių sistemų analitikas 3 1576 2 1757
8. Kompiuterių sistemų administratorius 8 2358 10 2310
9. Duomenų bazių administratorius 2 2814 2 2638
10. Kompiuterių sistemų specialistas 8 1558 8 1630
11. Tinklo administratorius 5 1665 5 1741
12. Radijo ryšio inžinierius 4 1676 4 1702
13. Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas 2 1656 2 1600
14. Informacinių technologijų sistemų administratorius 8 2010 8 2096