Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybė Pareigybių skaičius 2019 m. I ketvirtis 2019 m. II ketvirtis
Valstybės tarnautojai
Direktorius 1 4087,27 4084,25
Direktoriaus pavaduotojas 2 4024,81 3964,72
Skyriaus vedėjas 8 2790,77 2794,65
Skyriaus patarėjas 9 2210,28 2211,40
Vyriausiasis specialistas 31 1454,59 1512,59
Vyresnysis specialistas 3 1265,95 1140,00
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Kompiuterių sistemų administratorius 6 2268,58 2354,09
Duomenų bazių administratorius 2 2512,21 2621,78
Sistemų administratorius 4 1307,24 1363,15
Programinės įrangos kūrėjas 2 1392,65 1320,69
Kompiuterių sistemų analitikas 2 1214,15 1314,80
Kompiuterių sistemų inžinierius 3 1161,54 1162,89
Kompiuterių sistemų specialistas 7 1222,03 1174,05
Materialinių vertybių administratorius 3 1218,03 1228,57
Tinklo administratorius 4 1936,53 1907,92
Radijo ryšio inžinierius 3 1476,37 1532,91
Paslaugų administratorius 2 1040,46 1112,03
Raštinės administratorius 2 1029,69 1123,25
Vyriausiasis specialistas 10 1089,18 1152,28
Vyresnysis specialistas 11 1014,22 1099,93
Specialistas 21 892,75 865,98