Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paminėjo 15-ąsias įkūrimo metines

2009 04 28

2009 m. balandžio 28 dieną Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Informatikos ir ryšių departamentas) darbuotojai paminėjo 15-ąsias įstaigos įkūrimo metines.

Prieš 15 metų - 1994 m. balandžio 28 dieną - vidaus reikalų ministras generolas Romasis Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.359 dėl Informatikos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ryšių tarnybos bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ryšių mazgo reorganizavimo į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Departamentui vadovavo Ildefonsas Barauskas (1994-1997 m.), Vytautas Bracas (1997-1999 m.) ir Aurelijus Racevičius (1999-2000), nuo 2000 metų Informatikos ir ryšių departamento direktorius - Vygantas Ivanauskas.

Per 15 metų Informatikos ir ryšių departamento veikla išsiplėtė: įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą ir NATO, Informatikos ir ryšių departamento prioritetine veiklos kryptimi tapo integracija į Europos Sąjungos bei NATO informacines sistemas.

Šiuo metu Informatikos ir ryšių departamentas vykdo veiklą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse. Nacionaliniame lygmenyje:

  administruoja Vidaus reikalų informacinę sistemą, Vidaus reikalų telekomunikacinį ir Radijo ryšio tinklus bei vykdo plėtros projektus;

  įgyvendina Valstybįės registrų integralios sistemos kūrimo strategiją vidaus reikalų srityje;

Tarptautiniame lygmenyje:

  administruoja nacionalines šengeno informacinę sistemą ir Vizų informacinę sistemą;

  keičiasi apkaltinamųjų nuosprendžių duomenimis su Europos Sąjungos valstybių narių atitinkamomis institucijomis;

  keičiasi nusikalstamumo statistikos duomenimis su Latvijos Respublika ir Estijos Respublika;

  dalyvauja projekte „Europos Sąjungos baudžiamojo nusikalstamumo statistinių duomenų klasifikavimo sistemos sukūrimas“;

  teikia duomenis JAV ambasadai Vilniuje pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir JAV Krašto saugumo departamento memorandumą dėl JAV bevizio režimo programos.

Informatikos ir ryšių departamento viešosios paslaugos - teistumo (neteistumo) pažymų Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu rengimas ir išdavimas fiziniams ir juridiniams asmenims.

Informatikos ir ryšių departamento pasiekti veiklos rezultatai:

  - sukurtos ir įdiegtos techninės bei programinės priemonės, kurios leido efektyviai prisijungti prie šengeno informacinės sistemos SIS1+;

  - sukurta ir įdiegta Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo dalis prie išorinių ES sienų;

  - priimta bandomajai eksploatacijai skaitmeninio radijo ryšio sistemos dalis;

  - pasirengta asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų sudarymo ir  valdymo sistemos techninei priežiūrai;

  - įdiegta elektroninė viešoji paslauga - elektroninio teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo internetu (https://www.ird.lt/etpus) sistema;

  - įsteigtas Vidaus reikalų informacinės sistemos gedimų (sutrikimų) registravimo ir šalinimo centras, sukurta - Informacinių ir telekomunikacinių technologijų (ITT) pagalbos (http://ittpagalba, tel.: Nr. 57777) tarnyba.