Susitikimas su Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros atstovais

2010 06 23

2010 m. birželio 21 d. Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) lankėsi Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kovos su korupcija departamento prie Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros delegacija. šis susitikimas – Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo ir kartu su Azerbaidžano generaline prokuratūra vykdomo Dvynių programos projekto „Parama Azerbaidžano generalinės prokuratūros Antikorupcijos departamentui“ dalis, kurį vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Projekto tikslas – stiprinti Azerbaidžano institucijų antikorupcinių gebėjimų ir Generalinės prokuratūros Kovos su korupcija departamento galias, perduoti ES ir Lietuvos kovos su korupcija patirtį, padėti kolegoms vykdyti jų nacionalines antikorupcines programas.

Susitikimo metu delegacijos nariai susipažino su Informatikos ir ryšių departamento strateginiais tikslais, struktūra, pagrindinėmis funkcijomis, veiklos, vykdomos nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, specifika bei perspektyvomis. Azerbaidžano Respublikos generalinės prokuratūros atstovai domėjosi Informatikos ir ryšių departamento tvarkomais žinybiniais registrais. Labiausiai svečius domino Nusikalstamų veikų bei Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniais registrai. Svečiai domėjosi šių registrų struktūriniais ypatumais ir sąsajomis su kitais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomais registrais, duomenų gavimo ir teikimo būdais, rengiamomis statistinėmis ataskaitomis, pažymų apie teistumą (neteistumą) paruošimo tvarka ir terminais.