Skip to main content

Šiandien pradeda veikti Vizų informacinė sistema

2011 10 11

VIS Šiandien, spalio 11 d., Lietuvoje, kaip ir kitose šengeno erdvės šalyse, pradeda veikti Vizų informacinė sistema (VIS), skirta apsikeisti vizų duomenimis tarp valstybių narių.

Tai – svarbus pasiekimas įgyvendinant Europos Sąjungos bendrąją vizų sistemą. Esu įsitikinęs, kad ši sistema turės teigiamą poveikį Europos migracijos ir sienų valdymui – ji žymiai pagerins vizų išdavimo saugumą ir pagreitins vizų išdavimo procedūras“, – sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.

Įdiegus VIS, šengeno erdvės valstybių narių konsulinės įstaigos ir išorės sienos perėjimo punktai bus sujungti su centrine VIS duomenų baze, kurioje bus saugoma visa informacija apie pateiktus prašymus išduoti vizą bei visų prašytojų asmeniniai ir biometriniai duomenys (nuskenuoti asmenų pirštų atspaudai bei veido atvaizdai). Pasienio pareigūnai, naudodamiesi VIS, galės patikrinti vizos autentiškumą ir atvykstančių į šengeno erdvę asmenų tapatybę, jų pirštų antspaudai galės būti nuskenuoti ir palyginti su saugomais VIS. Tai palengvins asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos (ES) išorės sienų ir pagerins saugumą šengeno erdvėje – per kelias minutes bus galima nustatyti, ar viza iš tikrųjų buvo išduota.

VIS veiklą numatyta pradėti keliais etapais. šiandien VIS pradeda veikti pirmajame regione – visuose šengeno erdvei priklausančių valstybių konsulatuose šiaurės Afrikoje nuo šiol bus renkami duomenys, susiję su visais prašymais išduoti vizą šiame regione, įskaitant nuotraukas ir pirštų atspaudus, ir perduodami į VIS. Artimiausiu metu VIS bus diegiama Artimuosiuose Rytuose ir Persijos įlankos regione. VIS palaipsniui pradės veikti visose šengeno erdvės valstybių narių konsulinėse įstaigose.

Pasak ministro R. Palaičio, Lietuva yra visiškai pasiruošusi prisijungti prie VIS šiaurės Afrikos regione. Vidaus reikalų ministerija (VRM) kartu su Informatikos ir ryšių departamentu prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, Migracijos departamentu prie VRM bei Užsienio reikalų ministerija sėkmingai įvykdė projektus, kurių metu naudojant ES Išorės sienų fondo lėšas Lietuvos nacionalinė VIS buvo sukurta, išbandyta ir įdiegta Informatikos ir ryšių departamento administruojamojoje techninėje infrastruktūroje. Taip pat buvo modernizuotas VRM valdomo Užsieniečių registro Vizų modulis.

VIS projektą valstybės narės ir Europos Komisija rengė kelerius metus. Centrinė vizų sistema buvo kuriama paraleliai su valstybių narių nacionalinėmis sistemomis.