Dvišalis susitikimas su NATO Generalinio sekretoriaus pavaduotoju ambasadoriumi Gabor Iklody.

2011 11 10

     

Lapkričio 10 d. įvyko Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus Gintaro Čiurlionio ir NATO Generalinio sekretoriaus pavaduotojo kylantiems saugumo iššūkiams ambasadoriaus Gabor Iklody dvišalis susitikimas kibernetinio saugumo klausimais, surengtas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, kurios Energetinio saugumo centro iniciatyva lapkričio 9–10 dienomis Vilniuje vyko konferencija „Energetinių inovacijų pritaikymas karyboje“.

Susitikimo metu NATO Generalinio sekretoriaus pavaduotojui ambasadoriui Gabor Iklody buvo pristatyta Informatikos ir ryšių departamento kaip nacionalinės institucijos, vykdančios Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas, veikla nustatant automatizuoto duomenų apdorojimo (ADA) sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar perduodama Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų informacija, apsaugos reikalavimus, vertinant tokių sistemų ir tinklų saugumo atitiktį bei vykdant kitus teisės aktų Saugumo priežiūros tarnybai nustatytus uždavinius.

Taip pat aptartos Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.796, pagrindinės nuostatos bei šios programos įgyvendinimo priemonės, vykdomos Informatikos ir ryšių departamento. Susitikimo metu numatytos Saugumo priežiūros tarnybos bendradarbiavimo su NATO kryptys elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) srityse.