Duomenų svarba sprendimų priėmimo procese.

2012 01 13

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sėkmingai vykdo sudarytas ir atnaujintas duomenų teikimo sutartis su daugeliu ikiteisminio tyrimo institucijų, teikdamas šioms institucijoms praktinę pagalbą, užtikrindamas efektyvesnę kovą su korupcija, operatyvesnį ir kokybiškesnį ikiteisminio tyrimo funkcijų vykdymą.

Departamentas, vykdydamas jo kompetencijai priskirtų valstybės informacinių sistemų, valstybės bei žinybinių registrų pagrindinio tvarkytojo funkcijas, informacinių technologijų pagalba kuria ir plėtoja priemones viešajam saugumui stiprinti bei viešajam administravimui modernizuoti, supaprastina dalį vykdomų procedūrų, perkeldamas jas į elektroninę erdvę. Naudojant kompiuterizuotas sistemas, informacija su ikiteisminio tyrimo ir kitomis valstybės institucijomis keičiamasi žymiai efektyviau, patikimiau, taupant laiką bei lėšas.