Kibernetinio saugumo stiprinimas

2012 02 23

Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos posėdis

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje įvyks Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos posėdis. Bus aptarti pasiūlymai dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemonių tobulinimo valstybės institucijose ir įstaigose.

Vidaus reikalų ministerija pristatys Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796, nuostatų įgyvendinimo ataskaitą, iššūkius ir problemas, su kuriomis susidurta pradėjus įgyvendinti šią programą. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pristatys vieną iš prioritetinių elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo priemonių – Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos sukūrimo projektą ir nuostatus.

Komisija analizuos pastarojo meto kibernetines atakas prieš Lietuvos institucijas ir jų suvaldymo bei užkardymo priemones. Ryšių reguliavimo tarnyba, kaip Nacionalinis CERT, pateiks ataskaitą apie incidentus.

Elektroninės informacijos saugos koordinavimo komisijos posėdyje dalyvaus atsakingų institucijų deleguoti asmenys, taip pat Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Seimo, Užsienio reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento atstovai.