Svarbus pranešimas dėl teistumo (neteistumo) pažymų išdavimo tvarkos

2012 02 27

DĖMESIO

Informuojame, kad tobulindami Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro (toliau – Registras) veiklą, 2012 m. kovo 2-9 dienomis diegiame naują modernizuotą Registro programinę įrangą. Dėl šios priežasties nuo š. m. kovo 2 d. nebus priimami prašymai dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo SKUBOS TVARKA, o kovo 5-6 dienomis, Registro pažymos nebus rengiamos. Prašymų dėl Registro pažymos išdavimo skubos tvarka priėmimas bus atnaujintas š. m. kovo 7 d.

Prašymų dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo priėmimas elektroniniu būdu bus atnaujintas š. m. kovo 12 d.

Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos