Seime pristatytas e. baudos projektas

2012 03 28

Šiandien Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovai dalyvavo Seimo Biudžeto ir finansų komitete pristatant Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimo projektą, trumpiau vadinamą e. bauda.

Pasak vidaus reikalų viceministro Gintaro S. Vyšniausko, pagrindinis projekto tikslas – skatinti geranorišką ir spartesnį administracinių baudų mokėjimą. „To siekiama gerinant paskirtų baudų administravimo procesą bei užtikrinant visas būtinas priemones jas patogiai sumokėti. Be to, standartizuojant ir suvienodinant baudų administravimo procesus skirtingose institucijose, siekiama sukurti sąlygas efektyviai valdyti įsiskolinimus valstybei,“ – pabrėžia viceministras.

Projektą nuo 2010 m. birželio mėnesio vykdo Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM kartu su partneriais – Policijos departamentu prie VRM ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI). Jį planuojama užbaigti 2013 m. kovo mėnesį. Projekto vertė – daugiau kaip 8,5 mln. litų.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 80 institucijų, kurios skiria ir administruoja baudas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Apie 90 proc. visų baudų skiria Policijos departamentas prie VRM. Jo duomenimis, 2011 m. baudų paskirta už 89 mln. litų, iš jų surinkta 21 mln. litų, t.y. apie 23 proc. 2010 m. paskirta baudų už 104 mln. litų, iš kurių šiuo metu surinkta tik 45 mln. litų, t.y. mažiau nei pusė (43 proc.). Šie skaičiai rodo, jog, norint didinti surenkamų baudų dalį, ypač svarbu skatinti savanorišką baudų mokėjimą.

Įgyvendinant e. baudos projektą numatoma įvykdyti tris esminius pokyčius: Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registrą pertvarkyti į Administracinių teisės pažeidimų registrą, palaipsniui prijungiant prie jo administracinių baudų mokėjimo kontrolės ir išieškojimo veiklas vykdančias institucijas, baudų administravimo ir išieškojimo funkcijas perduoti VMI bei sukurti elektronines paslaugas gyventojams.

Šiuo metu jau yra parengta Paskirtų administracinių baudų administravimo vykdymą reglamentuojančių dokumentų koncepcija, pagal kurią iš esmės bus pakeistas administracinių baudų administravimo ir išieškojimo mechanizmas. Pagal minėtą koncepciją parengtas įstatymų, būtinų e. baudos projektui įgyvendinti, projektų paketas, kuris taip pat buvo pristatytas Seimo komitete.

Pasak viceministro G. S. Vyšniausko, įgyvendinus projektą, naudą pajus tiek gyventojai, tiek valstybė. „Visi mokėjimai už baudas bus atliekami vienu įmokos kodu, informacija apie paskirtas baudas bet kuriuo metu bus matoma Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Gyventojams nebereikės baudos kvitų pristatyti į instituciją – taip bus sutaupomas gyventojų ir valstybės įstaigų darbuotojų laikas“, – sako viceministras.

Naudodamiesi sukurta sistema, gyventojai galės patogiai ir greitai skirtą baudą apmokėti elektroninėje erdvėje bei gauti mokėjimo patvirtinimą, taip pat – priminimus apie artėjantį baudos sumokėjimo terminą. Procesas bus automatizuotas ir standartizuotas, todėl baudas skiriančių institucijų darbuotojai galės skirti laiką tiesioginių (pvz., viešojo saugumo užtikrinimo) funkcijų vykdymui. Be to, sukurta sistema padės sumažinti klaidingai antstoliams perduotų bylų skaičių, nes informacija apie paskirtas ir sumokėtas baudas bus gaunama ir saugoma informacinėse sistemose.

„Užtikrinant visų pažeidimų vieningą ir nuoseklų fiksavimą, administravimą bei gerinant baudų surinkimą, bus sudarytos sąlygos keisti visuomenėje įsivyravusį nebaudžiamumo už administracinius teisės pažeidimus suvokimą“, – pažymėjo G. S. Vyšniauskas.

www.vrm.lt