Mykolo Romerio universitete pristatytas Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimo projektas

2012 03 30

Kovo 28 d. Mykolo Romerio universitete Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos surengė seminarą „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas“. Renginyje dalyvavo Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas prof. dr. Aurelijus Gutauskas, docentas dr. Alfredas Kiškis bei Teisės fakulteto studentai – būsimieji teisininkai, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai.

Seminaro dalyviams Informatikos ir ryšių departamento vykdomą projektą „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“ pristatė Informatikos ir ryšių departamento Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ana Dalinkevičienė.

Patobulinus registrą išsami ir iliustratyviai pateikta nusikalstamumo informacija bei nusikalstamumo statistika bus prieinama ikiteisminio tyrimo pareigūnams, o platesnė – ir plačiajai visuomenei. Projektą vykdančio rangovo – UAB „Alna Software“ projektų vadovas Evaldas Krasauskas apžvelgė tobulinamo registro sandarą ir veikimo principus. Kito projektą vykdančio rangovo – UAB „Hnit–Baltic“ atstovai Nijolė Lukytė ir Artūras Paltarackas pristatė projektui geografinės informacinės sistemos priemonėmis (GIS) kuriamus interaktyvius Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų žemėlapius, kurie leis šalies ir užsienio šalių naudotojams naudotis erdvine statistine informacija, suteiks galimybę stebėti ir analizuoti nusikalstamumo statistinę informaciją pagal tikslią nusikalstamos veikos padarymo vietą savivaldybės teritorijoje, supažindino seminaro dalyvius su kuriamų interaktyvių žemėlapių galimybėmis pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūnams išsamią informaciją apie šalyje užregistruotas nusikalstamas veikas bei geoinformatikos sprendimų panaudojimą tiriant ikiteisminius tyrimus.

Antrojoje seminaro dalyje docentas dr. Alfredas Kiškis apžvelgė ir palygino kriminologinio pobūdžio informacines sistemas Lietuvoje ir užsienyje. Jis pasidžiaugė, kad – patobulinus Nusikalstamų veikų žinybinį registrą – bus žymiai pagerinta Lietuvos kriminologinio pobūdžio informacinių sistemų kokybė. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Zenonas Burokas apžvelgė, kaip kriminologinio pobūdžio informacinės sistemos duomenis panaudoja ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai, vykdydami teisės aktų nustatyta tvarka jiems priskirtas funkcijas. Zenonas Burokas pasidalijo patirtimi bei įžvalgomis, organizuojant ir kontroliuojant ikiteisminių tyrimų atlikimą, su būsimais teisininkais, ikiteisminio tyrimo pareigūnais ir prokurorais.

Seminaro dalyviai su dideliu susidomėjimu dalyvavo seminare, pateikė pranešėjams nemažai juos dominančių klausimų, susijusių su nusikalstamumo statistikos duomenų kaupimu, atvaizdavimu, pateikimu bei galimybe jais pasinaudoti.

Informatikos ir ryšių departamentas artimiausiu metu numato surengti dar vieną projekto „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“ seminarą ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir prokurorams.