Europos savaitės diskusija „Kibernetinis saugumas ir elektroninės informacijos sauga šiandieninėje Europoje“

2012 05 02

Gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmoji Europos savaitės diskusija „Kibernetinis saugumas ir elektroninės informacijos sauga šiandieninėje Europoje“. Įžanginį žodį tarė Arvydas Anušauskas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Gintaras Steponas Vyšniauskas, vidaus reikalų viceministras, bei Gintaras Čiurlionis, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, skaitė pranešimus apie elektroninės informacijos saugos iniciatyvas šiandieninėje Europoje bei Lietuvos ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo politikos sąsajas.

Pranešimuose akcentuota, jog Lietuva imasi aktyvių veiksmų stiprindama kibernetinės erdvės saugą, politinę valią rodo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 796 patvirtinta pirmoji Nacionalinė Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metų programa, kurios įgyvendinimą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija.

Buvo atkreiptas dėmesys, jog Vidaus reikalų ministerija pradėjo įgyvendinti plėtros programos nuostatas 2012–2014 metų strateginiame veiklos plane suformuodama naują 11 programą „Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos įgyvendinimas ir vidaus reikalų sistemos infrastruktūros plėtra“, kurios atsakingas vykdytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas. Viena iš svarbiausių planuotų 2012–2013 metų priemonių – sukurti ir įdiegti Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemą.

Renginio metu taip pat buvo apžvelgtos kibernetinės atakos, jų pobūdis ir tendencijos (vykdomos pavojingomis, juodojoje kibernetinės erdvės rinkoje platinamomis automatizuotomis atakų ir žalingo programinio kodo priemonėmis). Vytautas Butrimas, Krašto apsaugos ministerijos vyriausias patarėjas kibernetinio saugumo klausimais, skaitė pranešimą tema „Kibernetinės grėsmės – nerimą kelianti tendencija tarptautinėje bendruomenėje“. Kibernetinio saugumo iššūkius privačiajame sektoriuje bei verslo požiūrį į elektroninės informacijos saugą apžvelgė Tomas Beinaravičius ir Marijus Strončikas, Tarptautinės informacinių sistemų audito ir valdymo asociacijos (ISACA) skyriaus Lietuvoje nariai. Vyko aktyvi dalyvių diskusija kibernetinės erdvės saugos klausimais.