Skip to main content

Vizų informacinė sistema diegiama kituose pasaulio regionuose

2012 05 10

VIS Lietuvos ambasadoje Izraelyje gegužės 10 dieną pradeda veikti Vizų informacinė sistema (VIS), kuri padės užtikrinti vieningą Europos Sąjungos vizų išdavimo politiką, Šengeno erdvės saugumą ir efektyvią išorės sienų kontrolę.

VIS veikla plečiama keliais etapais. 2011 m. spalio 11 d. VIS pradėjo veikti pirmajame regione – visuose Šengeno erdvei priklausančių valstybių konsulatuose Šiaurės Afrikoje renkami  duomenys, susiję su visais prašymais išduoti vizą šiame regione, įskaitant nuotraukas ir pirštų atspaudus, ir pateikiami VIS.

Įdiegus VIS, Šengeno erdvės valstybių narių konsulinės įstaigos ir išorės sienos perėjimo punktai sujungiami su centrine VIS duomenų baze, kurioje saugoma visa informacija apie pateiktus prašymus išduoti vizą bei visų prašytojų asmeniniai ir biometriniai duomenys (nuskenuoti asmenų pirštų atspaudai bei veido atvaizdai). Pasienio pareigūnai, naudodamiesi VIS, gali patikrinti vizos autentiškumą ir atvykstančių į Šengeno erdvę asmenų tapatybę, jų pirštų atspaudai gali būti nuskenuoti ir palyginti su saugomais VIS. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos  išorės sienų ir pagerina saugumą Šengeno erdvėje – per kelias minutes galima nustatyti, ar viza iš tikrųjų buvo išduota.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  kartu su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sėkmingai įvykdė projektus, kurių metu naudojant Europos Sąjungos Išorės sienų fondo lėšas Lietuvos nacionalinė VIS buvo sukurta, išbandyta ir įdiegta Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamojoje techninėje infrastruktūroje. Taip pat buvo modernizuotas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo Užsieniečių registro Vizų modulis.

VIS projektą valstybės narės ir Europos Komisija rengė kelerius metus. Centrinė vizų sistema buvo kuriama paraleliai su valstybių narių nacionalinėmis sistemomis.

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu www.ec.europa.eu/vis