Lietuva ir Vokietija tarėsi dėl bendradarbiavimo elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo srityje

2012 06 14

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) lankėsi Vokietijos federalinės informacinių technologijų saugumo tarnybos (BSI) tarptautinių ryšių vadovas p. Roland Hartmann. Susitikime, kuriame dalyvavo VRM, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Ryšių reguliavimo tarnybos, Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM ir M. Romerio universiteto atstovai, aptartas institucinis bendradarbiavimas elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo srityje.

„Džiaugiamės galėdami susitikti su Jumis ir užmegzti Lietuvos ir Vokietijos valstybės institucijų, atsakingų už elektroninės informacijos saugos sritį, ryšius. Labai vertiname ilgametę Jūsų atstovaujamos tarnybos patirtį ir tikimės, kad galėsime prasmingai bendradarbiauti, keisdamiesi abipusiai naudinga informacija bei gerąja praktika šioje srityje“, - sakė vidaus reikalų viceministras Gintaras Steponas Vyšniauskas.

Susitikimo metu svečiui buvo pristatyti Lietuvos elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos formavimo pagrindai ir iššūkiai, teisinis šios srities reglamentavimas, Informatikos ir ryšių departamento veikla informacinių technologijų saugos ir kibernetinio saugumo srityje bei numatomi vykdyti šios srities projektai, Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybos veikla užkardant kibernetinį nusikalstamumą, Ryšių reguliavimo tarnybos kaip Nacionalinio CERT veiklos kryptys ir regioninės interneto infrastruktūros patikimumo tyrimas.

BSI tarptautinių ryšių vadovas p. R. Hartmann susitikimo metu BSI vardu išreiškė padėką už kvietimą užmegzti bendradarbiavimą. „Jūsų paminėti iššūkiai ir uždaviniai mums taip pat gerai pažįstami ir yra labai svarbu, kad juos spręstume drauge, nebūtume uždari, - juk informacinių technologijų tinklai ir kibernetinė erdvė yra globalūs dalykai“, - pabrėžė jis.

Susitikime dalyvaujančius Lietuvos institucijų atstovus p. R. Hartmann taip pat supažindino su BSI veiklos kryptimis, Vokietijos informacinių technologijų saugos ir kibernetinio saugumo srities teisiniu reglamentavimu bei šios srities dokumentais.

Susitikimo metu pasikeista nuomonėmis apie galimą Lietuvos ir Vokietijos institucijų bendradarbiavimą elektroninės informacijos ir kibernetinio saugumo srityje. Kalbėta apie tokias iniciatyvas, kaip Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos sukūrimas, valstybės institucijų IT išteklių centralizavimas, saugus komunikavimas, BSI sukurta saugi IT aplinka, skirta teisėsaugai. Svečias taip pat lankėsi Asmens dokumentų išrašymo centre, mininčiame 10 metų sukaktį. Sutarta, kad bus dalinamasi gerąja praktika ir metodologija, įgyvendinant kibernetinio saugumo srities projektus.