Skip to main content

Modernizuota Lietuvos nacionalinė vizų informacinė sistema – vis daugiau vizų tarnybų Šengeno vizas išduoda su biometriniais duomenimis

2012 06 29

ISF logo2012 m. birželio 28 d. UAB "Sintagma" kartu su konsorciumo partnerėmis bei Informatikos ir ryšių departamentu prie LR vidaus reikalų ministerijos įvykdė tęstinį Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtros projektą.

Projekto tikslas – palaipsniui prijungti vizų tarnybas prie Centrinės vizų informacinės sistemos (C.VIS), modernizuoti Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą ir Užsieniečių registro vizų modulį taip, kad jie atitiktų besikeičiančius Centrinės vizų informacinės sistemos keliamus reikalavimus bei prisijungus prie C.VIS sistemos konsultuoti vietinius šios sistemos naudotojus.

Prisijungimas prie C.VIS sistemos suteikia galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms centralizuotai gauti informaciją apie visus prašymus įvažiuoti į Šengeno erdvę vizai gauti, vizų prašančius asmenis, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti sprendimus. Taip pat, kiekvienos Šengeno šalies pasienio tarnybos galės tikrinti ne tik savo šalies vizų tarnybų išduotas vizas, bet ir kitų šalių išduotas Šengeno vizas.

Įdiegus modernizuotą N.VIS, Lietuvos konsulinės įstaigos ir išorės sienos perėjimo punktai palaipsniui sujungiami su centrine vizų informacinės sistemos duomenų baze, kurioje saugoma visa informacija apie pateiktus prašymus išduoti vizą bei visų prašytojų asmeniniai ir biometriniai duomenys (nuskenuoti asmenų pirštų atspaudai bei veido atvaizdai). Šengeno vizos pradėtos išdavinėti su biometriniais duomenimis. Pasienio pareigūnai, naudodamiesi sistema, gali patikrinti vizos autentiškumą ir atvykstančių į Šengeno erdvę asmenų tapatybę, jų pirštų antspaudai gali būti nuskenuoti ir palyginti su saugomais C.VIS. Tai palengvina asmenų patikrinimą prie Europos Sąjungos  išorės sienų ir gerina saugumą Šengeno erdvėje – per kelias minutes galima nustatyti, ar viza iš tikrųjų buvo išduota.

Modernizuota N.VIS integruota su konsultacijų tarp valstybių narių vizų išdavimo klausimais sistema VISMail, kuri ateityje pakeis VISION sistemą.  Sklandžiam modernizuotos N.VIS darbui užtikrinti projekto metu pateikta techninė įranga ir atitinkamai pritaikyta programinė įranga.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 1.269.000 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 % (pagal Išorės sienų fondo 2010 m. programos 4 prioriteto 5 veiksmą "Nacionalinės vizų informacinės sistemos vystymas"), o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.