ISF parama padeda užtikrinti patikimą ES išorės sienų apsaugą

2013 02 08

Siekiant užtikrinti kokybišką ir patikimą skaitmeninį mobilųjį radijo ryšį bei pasikeitimą duomenimis Specialiosios tranzito schemos koridoriuje, 2010 – 2012 m. iš Išorės sienų fondo buvo panaudota apie 8,8 mln. litų ES lėšų.

Specialiosios tranzito schemos koridoriumi vadinamo geležinkelio maršruto Kena-Kybartai ruože ir savivaldybių, per kurias eina šis ruožas, teritorijose yra sumontuotos 36 bazinės radijo ryšio stotys, skirtos duomenų ir balso perdavimui. Šia sistema naudojasi apie 40 tarnybų – pasienio kontrolės punktai ir pasienio rinktinės, kontroliuojančios išorines Europos Sąjungos sienas, policijos padaliniai, užtikrinantys viešąja tvarką Specialiosios tranzito schemos koridoriuje, taip pat Valstybės sienos apsaugos ir Viešojo saugumo tarnybos bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo bei Policijos departamentai.

Vidaus reikalų telekomunikacijų tinklas sudaro sąlygas registruotiems Vidaus reikalų informacinės sistemos vartotojams saugiai ir efektyviai keistis duomenimis, kita informacija tarpusavyje bei su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, užtikrinti telekomunikacinių, interneto bei tarnybinio elektroninio pašto paslaugų teikimą.

Lėšos buvo skirtos įgyvendinant Išorės sienų fondo 2010 m. ir 2011 m. metinių programų projektus „Papildomos Informatikos ir ryšių departamento veiklos sąnaudos“.