Skip to main content

Lietuva rengiasi pereiti prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos

2013 04 04

Kovo 7–8 dienomis vykusios Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos metu buvo patvirtinta perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą data – 2013 m. balandžio 9 d.,  Europos Komisija parengė ir pateikė Šengeno šalims perėjimo į antrosios kartos Šengeno informacinę detalų tvarkaraštį, nustatydama konkrečius, atlikti būtinus veiksmus.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šengeno informacinės sistemos tvarkytojas, informuoja, kad Lietuva yra pasirengusi pereiti prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos ir yra atlikusi visus perėjimui įgyvendinti būtinus parengiamuosius darbus.

Šengeno informacinė sistema (bei antrosios kartos sistema SIS II) yra Šengeno bendradarbiavimo pagrindas. Tai yra informacinė sistema leidžianti nacionalinės sienų kontrolės, muitines bei policijos institucijoms, atsakingoms už kontrolę prie Šengeno išorės sienų bei Šengeno erdvės viduje, platinti pranešimus apie ieškomus arba dingusius asmenis ir daiktus, tokius kaip pavogti automobiliai ir dokumentai. Todėl SIS II ir toliau kompensuoja vidaus sienų kontrolės panaikinimą ir palengvina laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. SIS II teikia informaciją apie asmenis, kurie neturi teisės atvykti arba pasilikti Šengeno erdvėje, arba apie tuos, kurie ieškomi dėl nusikalstamos veiklos. SIS II taip pat turi informaciją apie dingusius žmones, ypač vaikus arba kitus pažeidžiamus asmenis, kuriems reikalinga apsauga. Be to, SIS II apima informaciją apie tam tikrus objektus, pavyzdžiui, automobilius, šaunamuosius ginklus, laivus ir tapatybes dokumentus, kurie galėjo būti pamesti, pavogti, arba panaudoti vykdant nusikaltimą.