Aptarti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai aktualūs kibernetinio saugumo klausimai

2013 04 11

Vidaus reikalų ministerijoje 2013 m. balandžio 9 d. įvyko tarpinstitucinės Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo naujasis komisijos pirmininkas – vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius. Posėdį organizavo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdantis koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas. Posėdžio metu svarstyti su Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai susiję elektroninės erdvės politikos, kibernetinio saugumo klausimai.

Koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotojas Informatikos ir ryšių departamento direktorius Gintaras Čiurlionis pristatė naujai įsteigtą Pirmininkaujančios šalies patariamąją darbo grupę kibernetinės erdvės klausimams (Friends of Presidency on  Cyber Issues) ir jos funkcijas. Naujoji darbo grupė nagrinės klausimus, susijusius su ES kibernetiniu atsparumu, mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir e. prekybos raida, interneto valdymu saugumo aspektu, žmonių teisėmis internete (asmens duomenų apsauga), intelektinės nuosavybės (autorinių teisių) apsauga kibernetinėje erdvėje, kibernetiniu nusikalstamumu ir kt. Šios darbo grupės tikslas – nustatyti pagrindinius kibernetinės erdvės politikos klausimus ir problemas bei sudaryti sąlygas lanksčiau ir efektyviau spręsti susijusius klausimus tarpinstituciniu lygmeniu.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas posėdžio metu pristatė ES kibernetinio saugumo strategiją, Susisiekimo ministerijos atstovas - Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje ES užtikrinti, aptarta Lietuvos pozicija šiais klausimais. Posėdyje taip pat aptartos Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011-2019 m. programos įgyvendinimo bei koordinavimo komisijos veiklos 2012 m. ataskaitos.

Vyriausybės sudaryta Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisija koordinuoja neįslaptintos elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimą valstybėje, teikia pasiūlymus Vyriausybei ir kitoms kompetentingoms institucijoms dėl šios srities teisinio reglamentavimo sistemos tobulinimo, inicijuoja elektroninės informacijos saugos srities projektų rengimą bei koordinuoja jų įgyvendinimą, skatina elektroninės informacijos saugos kultūros kėlimą.

Komisiją, kuriai pirmininkauja vidaus reikalų viceministras, sudaro Informatikos ir ryšių departamento, Ministro Pirmininko tarnybos, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybės saugumo departamento bei Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos deleguoti nariai.