Vidaus reikalų ministerijoje lankėsi Europos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos DigitalEurope delegacija

2013 04 18

Šiandien Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) apsilankę Europos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos DigitalEurope atstovai su VRM bei Informatikos ir ryšių departamento (IRD) prie VRM specialistais aptarė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus kibernetinio saugumo srityje.

Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos, asociacijos Infobalt atstovai, buvo apsikeista nuomonėmis apie Europos Sąjungos (ES) kibernetinio saugumo strategiją „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“ ir Direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti projektą. Be to, svečiams buvo pristatyta Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 m. programa ir VRM bei IRD veikla ją įgyvendinant.

Pasak IRD direktoriaus Gintaro Čiurlionio, pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu kibernetinio saugumo srityje Lietuva daugiausia dėmesio skirs Europos Tarybos išvadų dėl ES kibernetinio saugumo strategijos Tarybos išvadų priėmimui ir Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti svarstymui, pažangos ataskaitos parengimui.

Lietuva pritaria ES kibernetinio saugumo strategijoje numatomos nuoseklios ES tarptautinės kibernetinės politikos sukūrimui ir remia ES pastangas apibrėžti elgesio kibernetinėje erdvėje normas, kurių turėtų laikytis visos suinteresuotosios šalys, taip pat remia pasitikėjimo stiprinimo priemonių kibernetinio saugumo srityje plėtojimui. Be to, siūlo stiprinti bendradarbiavimą su Rytų partnerystės šalimis siekiant išsaugoti atvirą, laisvą ir saugią kibernetinę erdvę. Lietuva taip pat siūlo didesnį dėmesį atkreipti į kibernetinės gynybos sritį, augančias grėsmes kritinei informacinei infrastruktūrai bei plačiau diskutuoti dėl prieglobos paslaugų teikėjų atsakomybės reglamentavimo, vieningos žalos, įvykus kibernetinei atakai ar incidentui, paskaičiavimo metodikos parengimo.

Susitikimo metu asociacijos DigitalEurope atstovai domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu ir pasiūlė Lietuvai pasinaudoti asociacijos ekspertų pagalba ir turima informacija.

Europos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos DigitalEurope nariai yra tiek nacionalinės informacinių technologijų asociacijos, tiek didžiosios informacinių ir ryšių technologijų korporacijos. Europos Komisija asociaciją DigitalEurope pripažįsta vienu iš svarbiausių savo ekspertu ir patarėju „ES Skaitmeninės Darbotvarkės“ klausimais.