Sukurtas habitoskopinių duomenų registras efektyviam nusikalstamų veikų tyrimui ir prevencijai

2013 05 23

2013 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-440 patvirtino Habitoskopinių duomenų registro nuostatus – padarytas dar vienas ilgai lauktas svarbus žingsnis informacinių technologijų pagalba kuriant nusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos priemones. Nors įsakymu nustatyta registro veiklos pradžia – 2013 m. rugpjūčio 1 d., registro programinės priemonės jau dabar parengtos naudoti.

Habitoskopinių duomenų registras (HDR) – tai bendra sistema asmens atpažinimo žymių duomenims kaupti ir juos teikti įstaigoms, atliekančioms ikiteisminį tyrimą, prokuratūrai, teismams, kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms. HDR kaupiamos asmenų atpažinimo žymės padės greičiau nustatyti asmenų, neteisėtai kertančių valstybės sieną, tapatybę, surasti ieškomus asmenis Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, nustatyti rastų lavonų tapatybę, efektyviau atlikti nusikalstamų veikų tyrimą, užtikrinti nusikalstamumo prevenciją, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Skelbiant tarptautinę asmens paiešką ar asmeniui pritaikius atsargų ar konkretų patikrinimą, asmens atpažinimo žymės yra teikiamos į antros kartos Šengeno informacinę sistemą (SISII).

HDR sukurtas Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio registro duomenų – teistų asmenų, Lietuvos Respublikoje atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę, atpažinimo žymių pagrindu. Dabar registre bus kaupiamos šių asmenų atpažinimo žymės: asmenų, kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės; asmenų, kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas pagal Šengeno konvenciją; asmenų, kuriems įteiktas pranešimas apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką; asmenų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrašytų į policijos įskaitas; asmenų, kuriems paskirtas suėmimas (kardomasis kalinimas) ir kurie laikomi tardymo izoliatoriuose (kardomojo kalinimo vietose); laikinai sulaikytų asmenų, įtariamų padarius nusikalstamą veiką; ieškomų asmenų; rastų nežinomų bejėgių asmenų; rastų neatpažintų lavonų, taip pat užsieniečių, kurie kompetentingų kontrolės institucijų buvo sulaikyti dėl neteisėto valstybės sienos kirtimo jūra, sausuma, ar oru iš trečiosios šalies ir kurie nebuvo gražinti atgal į tą šalį.

Taip pat HDR kaupiami įvykio vietose ir tyrimo dokumentuos užfiksuoti nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamą veiką, atvaizdai, kurie, siekiant nustatyti šių asmenų tapatybę ir ištirti nusikalstamą veiką, bus skelbiami Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.policija.lt/nenustatyti/.

HDR paieškai pagal asmenų nuotraukas naudojamos pažangios veido atpažinimo technologijos: užfiksavus asmens, įtariamo padarius nusikaltimą, veido nuotrauką, galima ją palyginti su HDR tvarkomais duomenimis – nustatyti asmens tapatybę bei greičiau ištirti nusikalstamą veiką. Be to, išsami paieška pagal asmens atpažinimo žymes leis susieti asmenis, galimai padariusius nusikalstamas veikas, su asmenimis, kurių atpažinimo žymės jau tvarkomos HDR. Tokiu būdu vienoje vietoje bus gaunama išsami informacija ne tik apie asmenį, bet ir apie jo padarytus nusikaltimus.

Siekiant gauti kuo išsamesnę ir aktualesnę informaciją apie asmenis, padariusius nusikalstamas veikas, HDR susietas su šiais registrais: Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Lietuvos Respublikos adresų registru, Užsieniečių registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registru, Prevencinių poveikio priemonių taikymo registru, Policijos registruojamų įvykių registru, Nusikalstamų veikų žinybiniu registru, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, DNR duomenų registru ir Daktiloskopinių duomenų registru.

HDR įranga sukurta 2010 – 2013 m. įgyvendinus valstybės investicijų projektą „Arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinio registro pertvarkymas į Habitoskopinių duomenų registrą“. Projektui vykdyti buvo apjungtos specialistų pajėgos iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro.