Aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu aktualūs kibernetinio saugumo klausimai

2013 05 29

Vidaus reikalų ministerijoje 2013 m. gegužės 29 d. įvyko tarpinstitucinės Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo komisijos pirmininkas – vidaus reikalų viceministras Algimantas Juocevičius. Posėdį organizavo Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vykdantis koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas. Posėdžio metu svarstyti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu svarbūs kibernetinio saugumo klausimai, pastarųjų dienų aktualijos.

Informatikos ir ryšių departamento atstovas pristatė valstybės institucijų apklausos apie įgyvendintas ir planuojamas įgyvendinti kibernetinio saugumo priemones rezultatus ir siūlymus dėl Lietuvos kibernetinio saugumo užtikrinimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Buvo pažymėta, kad siekiant sėkmingo pirmininkavimo ir užtikrinant jo metu kibernetinį saugumą, būtina remtis viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo susitarimais.

Koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotojas Informatikos ir ryšių departamento direktorius Gintaras Čiurlionis pristatė Pirmininkaujančios šalies patariamosios darbo grupės kibernetinės erdvės klausimams (Friends of Presidency on Cyber Issues) veiklą ir Lietuvos prioritetus pirmininkaujant šiai darbo grupei.

Taip pat buvo aptartas daugiau kaip 130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir studijų institucijų vienijančios asociacijos „INFOBALT“ kreipimasis į valstybės institucijas dėl Lietuvos valstybinės kibernetinės gynybos užtikrinimo pirmininkavimo ES Tarybai metu. Nutarta organizuoti susitikimą su asociacijos „INFOBALT“ atstovais Vidaus reikalų ministerijoje, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir kitų Lietuvos kibernetinio saugumo užtikrinimo veikloje dalyvaujančių valstybės institucijų atstovams.

Posėdyje taip pat išklausyta Ryšių reguliavimo tarnybos Saugumo incidentų tyrimų padalinio (CERT-LT) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro informacija apie pastarųjų dienų kibernetines atakas prieš Lietuvos interneto svetaines, turėjusias platų atgarsį viešojoje erdvėje, ir aptartos galimybės nacionaliniu lygiu į tokias atakas reaguoti, jas tirti, šalinti ar mažinti jų poveikį Lietuvos institucijoms ir visuomenei.

Vyriausybės sudaryta Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisija koordinuoja neįslaptintos elektroninės informacijos saugos politikos įgyvendinimą valstybėje, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms kompetentingoms institucijoms dėl šios srities teisinio reglamentavimo sistemos tobulinimo, inicijuoja elektroninės informacijos saugos srities projektų rengimą bei koordinuoja jų įgyvendinimą, skatina elektroninės informacijos saugos kultūros kėlimą.

Komisiją, kuriai pirmininkauja vidaus reikalų viceministras, sudaro Informatikos ir ryšių departamento, Ministro Pirmininko tarnybos, Krašto apsaugos, Susisiekimo, Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybės saugumo departamento bei Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos deleguoti nariai.