Gerinamas kibernetinio saugumo incidentų valdymo koordinavimas

2013 07 24

Siekiant gerinti kibernetinio saugumo incidentų valdymo koordinavimą, vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta tarpinstitucinė Galimų kibernetinio saugumo incidentų pasekmių valdymo darbo grupė. Grupės vadovu paskirtas Informatikos ir ryšių departamento prie VRM direktorius Gintaras Čiurlionis.

"Pagrindinis šios darbo grupės uždavinys – Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu kilus kibernetinio saugumo incidentui užtikrinti institucijų tarpusavio komunikaciją, valdyti tokių incidentų pasekmes, koordinuoti jų šalinimo veiklas bei informuoti visuomenę apie incidentus ir jų šalinimą", – sako vidaus reikalų ministras D. A. Barakauskas.

Į darbo grupės sudėtį įeina Vidaus reikalų ministerijos (VRM), Krašto apsaugos ministerijos, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM, Ryšių reguliavimo tarnybos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, VĮ "Infostruktūra" specialistai, Tarptautinės informacinių sistemų audito ir valdymo asociacijos (ISACA) bei asociacijos "Infobalt" deleguoti atstovai.

Darbo grupei pavesta užtikrinti grupės narių atstovaujamų institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo koordinavimą incidentų metu, suvaldant ir šalinant jų pasekmes. Taip pat jai pavesta esant poreikiui teikti pasiūlymus ir rekomendacijas vidaus reikalų ministrui, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl skubių veiksmų vykstant ar įvykus incidentui, būtinų siekiant suvaldyti incidentų pasekmes ir juos pašalinti, taip pat užtikrinti visuomenės informavimą apie incidentus, jų pasekmių valdymą ir šalinimą.