Skip to main content

Informatikos ir ryšių departamentas švenčia gimtadienį

2022 04 28

Informatikos ir ryšių departamentas švenčia gimtadienį

2022 m. balandžio 28 d. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos švenčia savo 28-tąjį gimtadienį.

Dinamiška aplinka ir sparti technologijų pažanga skatina mus  nuolat ieškoti naujų sprendimų, technologijų ir, atsižvelgiant į poreikius, taikyti inovatyvius sprendimus bei plėsti teikiamų paslaugų spektrą.
Mes esame inovatyvūs, šiuolaikiški ir dinamiški, siekiame augti, tobulėti ir siekti maksimaliai gerų rezultatų.
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užtikrina nepertraukiamą ir efektyvų elektroninių ryšių paslaugų teikimą vidaus reikalų srities įstaigoms, vykdo teisės aktų nustatytas Vidaus reikalų ministerijos valdomų ir Informatikos ir ryšių departamento tvarkomų valstybės informacinių išteklių saugos ir kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą bei šių informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėseną.   
Plėtoja Vidaus reikalų ministerijos valdomus ir Informatikos ir ryšių departamento valdomus / tvarkomus registrus bei informacines sistemas viešojo saugumo, viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties politikos srityse. 
Vykdo Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo modernizavimą ir plėtrą, didinant jo aprėptį, prieinamumą ir saugą.  
Diegia procesus ir įrankius, užtikrinančius efektyvų IT ir ryšių paslaugų bei incidentų valdymą 24/7 darbo laiko režimu, įgyvendina technines priemones, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą, kuria ir modernizuoja elektronines paslaugas ikiteisminio tyrimo proceso dalyviams. 
Informatikos ir ryšių departamentas dalyvaujama bendros Europos Sąjungos informacinės architektūros kūrime.