Skip to main content

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras įsteigtas 2012 metais, reorganizavus Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro valdytojas ir tvarkytojas – pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų paklausimus išduoda pažymas ir išrašus, parengtus pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis ir informaciją.

Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė
El.p.

Diana Janavičienė
El.p.

 

 

Juridinių asmenų prašymai gali būti teikiami el.p.

Dokumentai