Pasirinkite filtro kriterijus:

Metai
Terminas
Ataskaitų grupė

 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos ir nauja redakcija išdėstytos Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios nustato naują Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu rengiamų nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m. birželio mėn. rengiamos vadovaujantis naujai patvirtintų Taisyklių nuostatomis.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn. buvo rengiamos vadovaujantis Taisyklių nuostatomis.

Pasiteiravimui:
Danguolė Bikmanaitė tel: 2718393, el. paštas: danguole.bikmanaite@vrm.lt
Liusia Kundrotienė tel: 2718262, el. paštas: liusia.kundrotiene@vrm.lt