Pasirinkite filtro kriterijus:

Metai
Terminas
Ataskaitų grupė

Pasiteiravimui:
Danguolė Bikmanaitė tel: 2718393, el. paštas: danguole.bikmanaite@vrm.lt
Liusia Kundrotienė tel: 2718262, el. paštas: liusia.kundrotiene@vrm.lt

Informuojame, kad 2020 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos ir nauja redakcija išdėstytos Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios nustato naują Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų pagrindu rengiamų nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2020 m. birželio mėn. rengiamos vadovaujantis naujai patvirtintų Taisyklių nuostatomis.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. gegužės mėn. buvo rengiamos vadovaujantis Taisyklių nuostatomis.

Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1V-758 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-264 „Dėl Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių formavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles (toliau – Taisyklės), kurios nustato naują Nusikalstamų veikų žinybinio registro (toliau – Registras) duomenų pagrindu rengiamų nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Statistinis rodiklis „Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius“ apie ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotas nusikalstamas veikas, vadovaujantis Taisyklių 6.1 papunkčiu, ataskaitose skaičiuojamas pagal ikiteisminio tyrimo dėl padarytų nusikalstamų veikų pradėjimo datą. Pagal anksčiau galiojusią statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką duomenys apie užregistruotas nusikalstamas veikas ataskaitose buvo skaičiuojami pagal duomenų apie pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų įrašymo į Registro duomenų bazę datą.

Statistinis rodiklis „Ištirtų nusikalstamų veikų skaičius“ apie ištirtas nusikalstamas veikas, vadovaujantis Taisyklių 6.4 papunkčiu, ataskaitose skaičiuojamas pagal procesinio sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos priėmimo datą. Pagal anksčiau galiojusią statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką duomenys apie ištirtas nusikalstamas veikas buvo skaičiuojami pagal duomenų apie priimtą procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos įrašymo į Registro duomenų bazę datą.

Statistinės ataskaitos apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje nuo 2016 m. rugsėjo mėn. rengiamos vadovaujantis naujai patvirtintų Taisyklių nuostatomis. Dėl pasikeitusios statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos oficialioji suvestinė statistinė informacija už 2016 m. ataskaitinį laikotarpį nėra lyginama su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu.